Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Usbl Prosjekt har et velutviklet KS-system for oppfylling av SHA-oppgaver i henhold til Byggherreforskriften.

Vi har en egen avdeling i Usbl Byggkontroll som er oppdatert på maler og regelverk, og kan utføre tjenester innen dette feltet etter ønske fra byggherre.

Oppgaver vi utfører

  • Usbl Prosjekt kan påta seg oppgaven som Byggherres representant (BHR)
  • Usbl Prosjekt kan påta seg oppgaven som Koordinator prosjektering (KP) og lage risikokartlegging og SHA-plan for prosjektet.
  • Usbl Prosjekt kan påta seg oppgaven som Koordinator utførelse (KU) og følge opp SHA-planen og entreprenørens HMS-arbeid på byggeplass.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø


Fyll inn ditt telefonnummer dersom du ønsker at vi skal ringe deg for mer informasjon. Lar du feltet stå tomt, vil vi kontakte deg via e-post.