Hopp til hovedinnhold

Skadevurdering – Forsikringsskade

Vi bistår styrer med oppfølging av forsikringsavtaler og forsikringssaker.

Skader i bygningsmasse som oppstår som følge av brå og uforutsette hendelser vil normalt være dekket av forsikringen for bygningsmassen. 

Slike skader skal meldes inn til vår Forsikringsavdeling som du finner her.

Langt fra alle skader er dekket av forsikring. Dersom du ønsker å få vurdert en oppstått skade eller en tilstand på bygningsmassen som du frykter kan utvikle seg til skade, så kan våre fagfolk på bygg bistå med befaring, undersøkelse og rapport.

Dersom vår vurdering tilsier at skaden kan være forsikringsberettiget vil vi ta saken videre med Forsikringsavdelingen. For alle øvrige saker vil vi kunne bistå deg med å få utbedret skaden og årsaken til denne gjennom engasjering og oppfølging av riktig håndverker til oppgaven.

Ved små skader er det er ikke påkrevd en større administrasjon ved utbedring av disse. De bør like fullt utbedres innen kort tid. Til et slikt arbeid kan Usbl Boservice kontaktes.