Hopp til hovedinnhold

Prosjektutvikling

En rekke utfordringer og problemstillinger bør adresseres og diskuteres når borettslag og sameier ser at det er tid for vedlikehold, rehabilitering og oppgradering (eller når man ikke selv så lett ser sitt eget behov, men trenger bistand for å avdekke dette).

God planlegging er avgjørende for et godt resultat. Det er mye som bør være avklart og besluttet før man ber om tilbud fra en entreprenør. Her er noen momenter/typiske spørsmål man bør få vurdert:

 • Hvilken tilstand holder de ulike delene av vår bygningsmasse? Hva er en riktig prioritering av prosjekter?
 • Hva haster mest og hva gir størst konsekvens for økonomi, helse og sikkerhet om man velger feil?
 • Hvilke alternative løsninger kan man ha på et nødvendig vedlikehold og hvilke positive og negative konsekvenser har de valg man gjør?
 • Hva vil et vedlikeholdsprosjekt koste? Finnes det støtteordninger? Hvilke konsekvenser for energi- miljø og bærekraft vil utløses av et vedlikeholdsprosjekt?
 • Hvilket vedtak kreves? Hvem har bestillingsfullmakt? Hvilken finansiering er mulig?
 • Hvilke lover og regler kommer til anvendelse for det arbeid som ønskes utført? Er arbeidet søknadspliktig til offentlig myndighet?

Tips: Last ned oversikt over vår tidslinje for prosjektgjennomføring og veilederen for beslutningsprosess om oppgradering.

Usbl Prosjekt tilbyr:

 • Tilstandsvurderinger av alle slag. Overordnet eller detaljert. Spesifikt for ett fag eller generelt for hele bygningsmassen.
 • Kostnadsanslag, budsjett for aktuelle oppgaver
 • Forprosjekter med teknisk, økonomisk og juridisk vurdering av alternative løsninger for prosjekt. Alle byggfag kan utredes herunder også utomhusprosjekter
 • Spesialrapporter for antikvarisk rehabilitering, energiøkonomisering, elektriske anlegg etc.
 • Underlag/presentasjon til beboermøter, generalforsamlinger og sameiemøter.
 • Byggesøknader, innledende avklaringer med off. myndighet, forhåndskonferanse.

Det kan være mulig å hente økonomisk støtte til spesielle utredninger. Vi bistår med å fremskaffe tilsagn om støtte der det er mulig/ønskelig. 

Under finner du lenker til aktuelle støtteordninger

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Prosjektutvikling


Fyll inn ditt telefonnummer dersom du ønsker at vi skal ringe deg for mer informasjon. Lar du feltet stå tomt, vil vi kontakte deg via e-post.