Vi opplever tekniske problemer. Betalingsstatus for felleskostnader kan være påvirket av dette. 

Hopp til hovedinnhold

Prosjektutvikling

Før et borettslag eller sameie skal gå i gang med et vedlikehold- eller rehabiliteringsprosjekt, er det mye som må avklares. Usbl Prosjekt tilbyr spesialisert rådgivning innenfor prosjektutvikling.

1397832560

God planlegging og vurdering av viktige problemstillinger er avgjørende for et vellykket prosjekt.

Det er mye som bør være avklart og besluttet før man som borettslag eller sameie ber om tilbud fra en entreprenør.

Typiske spørsmål man bør få vurdert:

 • Hva er en riktig prioritering av prosjekter? I hvilken tilstand er de ulike delene av bygningsmassen?
 • Hva haster mest og hva gir størst konsekvens for økonomi, helse og sikkerhet?
 • Hvilke alternative løsninger finnes for nødvendig vedlikehold og hva er fordelene og ulempene?
 • Hva vil et vedlikeholdsprosjekt koste? Finnes det støtteordninger? Hvilken innvirkning vil prosjektet ha for energi, miljø og bærekraft?
 • Hvilke vedtak kreves? Hvem har bestillingsfullmakt? Hvilken finansiering er mulig?
 • Hvilke lover og regler er aktuelle for det arbeidet som ønskes utført? Er det søknadspliktig til offentlig myndighet?

Med Usbl Prosjekt som rådgiver får dere kartlagt og tatt stilling til disse spørsmålene, på en grundig måte.

I vår tjeneste for Prosjektutvikling tilbyr Usbl:

 • Tilstandsvurderinger av alle slag. Overordnet eller detaljert. Spesifikt for ett fag eller generelt for hele bygningsmassen.

 • Kostnadsanslag og budsjett for aktuelle oppgaver.

 • Forprosjekter med teknisk, økonomisk og juridisk vurdering av alternative løsninger for prosjektet. Alle byggfag kan utredes, inkludert utomhusprosjekter.

 • Spesialrapporter for antikvarisk rehabilitering, energiøkonomisering, elektriske anlegg eller lignende.

 • Underlag/presentasjon til beboermøter, generalforsamlinger og sameiemøter.

 • Byggesøknader, innledende avklaringer med offentlig myndighet og forhåndskonferanse.

Støtteordninger

Det kan være mulig å hente økonomisk støtte til spesielle utredninger. Vi bistår med søknadsprosessen om støtte, der det er mulig/ønskelig. 

Enova

Byantikvaren

Bomiljøfondet i Usbl


Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Prosjektutvikling


Fyll inn ditt telefonnummer dersom du ønsker at vi skal ringe deg for mer informasjon. Lar du feltet stå tomt, vil vi kontakte deg via e-post.