Hopp til hovedinnhold

Trinn 3 – Fordel arbeidsoppgavene

Styrets arbeid starter. Som nyvalgt styre starter altså styrets arbeid etter at det ordinære årsmøtet er avholdt.

Innkalling til styremøte

Snarest mulig etter at ordinært årsmøte er avholdt, bør nyvalgt styreleder innkalle øvrige styremedlemmer til konstituerende styremøte. Avtroppende styreleder bør også delta på dette møtet.

Sakslisten på konstituerende styremøte bør inneholde følgende punkter (mal for dette er også publisert på Portalen, dokumenttype skjema):

  • Tildeling av roller i styret
  • Retningslinjer for styrearbeid
  • Anvisningsmyndighet på fakturaer (2 personer)
  • Taushetsplikt

Avtroppende styreleder overleverer styreansvaret til påtroppende styre, samt redegjør for driften av borettslaget eller sameiet og økonomisk status. Dersom tidligere styreleder har informasjon om historisk vedlikehold, så bør denne informasjonen videreformidles til det nye styret. Styreleder fordeler arbeidsoppgavene innad i styret, slik at alle får bestemte oppgaver. Nestleder og sekretær bør velges.

Styreleder har ansvar for å kalle inn til styremøte så ofte som det trengs (jf. borettslagsloven § 8-5/eierseksjonsloven § 56). Styrets leder og sekretær samarbeider om sakslisten til styremøtene, som sendes ut i forkant. Dere bør unngå styremøter der sakslisten først blir presentert på selve styremøtet, for å sikre at deltakerne forbereder seg godt. Det skal lages referat fra styremøtene som deretter skal lagres i Portalen. Styret kan også avholde styremøte via Portalen. Etter avholdt styremøte blir det produsert et styremøtereferat iht. intern mal. Styremøtereferatet kan deretter signeres på Portalen.

Sekretær sørger for at vedtak som er gjort, fremgår av referatet og noterer at det er gjennomgått og godkjent av de tilstedeværende styremedlemmer. Fysisk signatur er ikke nødvendig på den elektroniske versjonen.

Vedtekter og husordensregler

En av de første tingene du bør gjøre som nyvalgt styremedlem, er å lese borettslagets eller sameiets vedtekter og eventuelle husordensregler. Her kan du lære mye om borettslaget eller sameiet. Vedtekter vedtas av årsmøte. Husordensregler kan vedtas av styret i borettslag, og av årsmøtet i boligsameier.