Hopp til hovedinnhold

Har borettslaget IN-ordning?

IN-ordning betyr mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjelden. Borettslag som har IN-ordning på felleslån gir altså boligeierne muligheten til å nedbetale sin ande fellesgjeld. Første mulighet for nedbetaling i år er 15. mars.

1128055734

Nyhet: Eiere kan bestille nedbetaling direkte i Bonabo! 

Eiere som ønsker å innfri sin andel av fellesgjeld må sende en bestilling i Bonabo eller en e-post innen 1. mars til usbl@usbl.no for å bli kontaktet av Usbl med mer informasjon. Bestillingen i Bonabo finner dere i menyen "Boligbyggelaget og Tjenester". For raskere saksbehandling anbefaler vi at eiere som tar kontakt med oss via e-post, oppgir fullt navn, hvilket borettslag hen bor i, og beløpet som ønskes innfridd. 

Minstebeløp for nedbetaling er 100 000,- (evt. mindre ved full nedbetaling) og kostnaden for å bruke IN-ordningen er kr 3 500,- per nedbetaling. Den delen av felleskostnadene som går til å dekke renter og avdrag på IN-lånet, vil bli redusert med samme prosent som en nedbetaler på lånet. F. eks. hvis en betaler ned 50 prosent av andelen i IN-lånet, vil de månedlige innbetalingene til å dekke renter og avdrag på lånet bli redusert med 50 prosent.  

Alle boligeiere kan logge seg på Bonabo for å se fordelingen av felleskostnadene sine. Forfall for innbetaling til Usbl er 15. mars 2024. 

For å redusere antall henvendelser til styret, og imøtekomme informasjonsbehovet til mange av eierne, anbefaler vi at ovennevnte informasjon formidles av styret til eierne per e-post eller lignende.

Nedbetalinger på et senere tidspunkt 

Eiere som på et senere tidspunkt ønsker å nedbetale på sin fellesgjeld, må kontakte Usbl senest én måned før det aktuelle låneforfall, med de opplysninger som er nevnt over. 

Giroer 

Renter og avdrag følger nedbetalingsplanen, og vil bli regulert i takt med denne hver måned. Rentebeløpet på giroene vil variere ettersom lånerenten endres. Usbl sender ikke ut varsler til eierne om disse renteendringene. 

Avregning 

Usbl foretar avregning av felleslån minimum en gang i året. Det som avregnes er akonto innbetalinger av renter og avdrag mot reelle renter og avdrag på lånet. Skyldig/tilgodebeløp under kr. 50,- kreves ikke inn/tilbakebetales ikke.