Hopp til hovedinnhold

Usbl skal bygge BREEAM-sertifiserte boliger

De siste årene har Usbl økt sin satsning på bærekraftig utvikling, og har nå startet arbeidet med å BREEAM-sertifisere boligprosjekter både i Lillestrøm og Oslo.

De siste årene har Usbl økt sin satsning på bærekraftig utvikling, og har nå startet arbeidet med å BREEAM-sertifisere boligprosjekter både i Lillestrøm og Oslo. Med det tar Usbl et viktig skritt mot et enda tydeligere grønt skifte i sin boligproduksjon fremover.

Usbl ønsker nå å BREEAM sertifisere flere av sine nyboligprosjekter. BREEAM er et internasjonalt ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger, og tildeler sitt stempel på nybygg som fokuserer på bærekraft og miljø. Verdien av et BREEAM-sertifikat er bedre kvalitet og høyere ytelse i hele byggets livssyklus.

Pilotprosjekt på Strømmen

I desember 2019 ble regulering av Skjærvaveien 44 på Strømmen i Lillestrøm kommune vedtatt. Prosjektet er heleid av Usbl og har som mål å bli selskapets første BREEAM-sertifiserte boligprosjekt.

Prosjektet omfatter 40 rekkehus og 5 blokker med totalt 124 leiligheter. Det planlegges salgsstart høsten 2020. Prosjektet ligger fint til innerst i en blindvei ned mot Nitelva, og får svært gode solforhold. Nærheten til Lillestrøm sentrum gir reiseavstand på kun 20-25 min. til Oslo sentrum. Det blir parkering under bakken og store grøntområder mellom rekkehusene og blokkene. Det bygges en 500 meter ny gang- og sykkelvei, og uteområdet inkluderer felles uteplasser og en 1000 m2 stor fotballbane. Usbl planlegger å etablere delingstjenester som BUA (deling av sports- og fritidsutstyr) og OTTO (deling av transportmidler som bil, sykkel, sparkesykkel mm).


Administrerende direktør i Usbl Johan Bruun

For Usbl handler bærekraftig utvikling om å utvikle gode boliger og bomiljø for våre medlemmer, samtidig som vi tar et tydelig ansvar for både miljøet og morgendagens samfunn, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. Utviklingen av Skjærvaveien 44 vil være det første prosjektet hvor vi benytter BREEAM NOR som ett styrings- og prosjekteringsverktøy, og vi vil med det få bekreftet av BREEAM at vi leverer gode og miljøvennlige boliger, sier Bruun.

BREEAM-NOR setter fokus på valg av materialer, transport, helse & miljø, arealbruk & økologi, ledelse, vann, avfall, forurensing og energi. Prosjektet sertifiseres av en uavhengig BREEAM-NOR revisor slik at kjøperne får dokumentert miljøkvalitetene.

Boligene vil få dokumenterbare bærekraftige kvaliteter, som skal forbedre trivsel for de som bor og jobber i slike bygg, bidra til å beskytte naturressurser, og gi en mer attraktiv eiendomsinvestering. Gjennom en slik sertifisering får boligkjøperen en forsikring om at boligen er energi- og ressurseffektiv, klimavennlig, og uten helse- og miljøskadelige stoffer.

Sikter mot BREEAM NOR-sertifisering

Usbl er også prosjektleder i prosjektet Gregers kvartal, som utvikles på Løren i Oslo. Prosjektet eies av Usbl sammen med Eiendomsplan, og utviklingsselskapet har nylig besluttet at også dette prosjektet skal sikte mot en BREEAM NOR-sertifisering. Usbl har prosjektledelsen, samt salgs- og markedsansvar i dette prosjektet, som er planlagt lagt ut for salg i 2020. Etter ferdigstillelse vil Usbl forvalte prosjektet.

Usbl er i tillegg miljøfyrtårn og medlem av Grønn Byggallianse. I Grønn Byggallianse har Usbl forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak i alle sine kommende boligprosjekter.

Erfaren pioner

Usbl har i over 70 år drevet med boligutvikling og -forvaltning, og er på ingen måte en nybegynner som pioner innenfor bærekraftige løsninger. Usbl var blant annet de første i Norge til å ferdigstille et boligprosjekt i urban bebyggelse med økologisk profil som hadde bærekraftige løsninger i et bredt spekter. I 2000 stod 35 leiligheter klare til innflytting midt i Oslo sentrum. Her var områder som solenergi, økologi, naturlige materialer, innemiljø og avfallshåndtering viktige temaer.

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Vi bygger og forvalter boliger, med et særskilt fokus på miljø og bærekraft. Hver dag jobber vi for å gi den beste bolig- og kundeopplevelsen, ved å skape helhetlige bo opplevelser for våre kunder. Usbl har eksistert i over 70 år, og har i dag over 100 000 medlemmer. Vi forvalter 1600 borettslag og sameier, hvor mange av dem er bygget av andre utbyggere. I tillegg til en rekke andre fordeler, har medlemmer i Usbl forkjøpsrett på 90 000 boliger i de mest sentrale områdene i Norge.