Hopp til hovedinnhold

Nå kan styret endre felleskostnadene ved behov, uten tilleggsbetaling

Fra 1. april tar Usbl i bruk ny forsendelsesmetode for felleskostnadsgiroene. Den nye metoden gir oss flere muligheter og større fleksibilitet.

Man sitter ved skrivepult med sin laptop

Giro sendes heretter for én måned av gangen 

Endret forsendelse innebærer at vi fra april 2022 produserer giroer for én måned av gangen. Dette gir oss mulighet til å tilby dere i styrene muligheten til å endre felleskostnadene fra den datoen dere selv ser behovet.  

Kapitalkostnader vil bli endret i henhold til rente-endringer på lånet.

Hva betyr ny forsendelse?

 • De som har avtale om efaktura/avtalegiro vil fortsatt få faktura i nettbanken
 • Vi anbefaler alle å takke ja til avtalegiro/efaktura 
 • Mottaker uten avtale om efaktura/avtalegiro vil få faktura via Digipost 
 • Mottaker uten Digipost vil få faktura via epost eller per post 
 • Alle eiere som har mottatt faktura i posten til nå, vil få informasjonsbrev

Når kan styret endre driftskostnadene? 

Til nå har vi i kundeavtalen inkludert endring av felleskostnader 1. januar og 1. juli. Etter 1. april 2022 kan dere melde fra om ønsket endring så ofte dere vil, uten ekstra betaling til Usbl. Endringen må meldes til kundeansvarlig innen den 15. i måneden før iverksettelse.  

Hvor lang tid i forveien må eierne varsles? 

Endringen må meldes til eierne én måned før iverksettelse, så dato for iverksettelse må ta hensyn til når styret har sendt ut varsel.

Når endres kapitalkostnadene? 

Felleskostnader knyttet til nedbetaling av lån, endres av Usbl i henhold til nedbetalingsplanen på lånet. Felleskostnader for renter og avdrag vil heretter bli justert ved renteendring på lånet. Renteendringen blir varslet til styret og legges til grunn for oppdatering av felleskostnadene fra første mulighet. 

Eksempel – styret ønsker å øke felleskostnadene 

Styret ser at det er behov for å øke felleskostnadene for drift med 5 % fra 1. juni 2022.

 • Økning av felleskostnader vedtas i styremøtet 
 • Styret varsler eierne innen 1. mai 
 • Styret melder endringen skriftlig til kundeansvarlig innen 15. mai

Eksempel – økning av kapitalkostnader 

Banken sender brev med varsel om ny rente på lånet gjeldende fra 15. mai.  

 • Usbl publiserer renteendringen som et dokument i Styreportalen
 • Usbl endrer felleskostnadene fra 1. juni  
 • Usbl sender e-post til styret om at endringen er foretatt

Hvorfor skal felleskostnader kapital følge nedbetalingsplanen? 

Felleskostnadene knyttet til lån skal følge borettslagets eller boligsameiets betalinger til banken. Det er viktig at det eierne betaler hver måned knyttet til renter og avdrag brukes til nedbetaling av gjelden.

Det er ofte en annen fordelingsnøkkel på gjelden enn på driftskostnadene. Hvis innkrevde felleskostnader kapital blir brukt til å dekke kostnader til drift eller omvendt, så kan det dermed medføre at felleskostnadene kreves inn etter feil fordelingsnøkkel fra den enkelte eier. Konsekvensen av dette er at styret bryter med prinsippene for fordeling av felleskostnadene. 

Nye retningslinjer i hovedsak: 

Endring av driftskostnader/garasjeplass osv. må meldes til Usbl innen den 15. for å kunne iverksettes fra den 1. i måneden etter.

Endring av kapitalkostnader utføres av Usbl ved første mulighet etter renteendringen. Styret får beskjed.