Hopp til hovedinnhold

Sikring og forskuttering av felleskostnader

Sikring av felleskostnader er en ordning hvor boligeierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Dersom en eier ikke betaler felleskostnadene sine, må boligen selges og vi dekker de uteblitte felleskostnadene som borettslaget eller sameiet ikke får dekket via salget.

Kalkulator og graph

Fordeler for borettslaget eller sameiet, og de som bor der:

  • Gir økt trygghet for eierne. Andre eiere risikerer ikke å måtte legge ut for naboens felleskostnader.
  • Sikring mot tap av fremtidige felleskostnader gir økt trygghet for borettslaget eller sameiet, og kan ha en positiv effekt på markedsverdien til boligene i boligselskapet.

Forskuttering av felleskostnader

Forskuttering av ubetalte felleskostnader innebærer at borettslaget eller sameiet får utbetalt summen av de månedlige felleskostnadene, både drifts- og kapitalkostnader, 9 dager etter forfall.

Fordeler for borettslaget eller sameiet, og de som bor der:

  • Bedrer borettslaget eller sameiets økonomi. Styret slipper å sette opp felleskostnadene som følge av at noen andelseiere ikke betaler felleskostnader.
  • Bidrar til økt handlefrihet for borettslaget eller sameiet. Styret vet til enhver tid når inntektene godskrives konto.
  • Styremedlemmer slipper å ta stilling til naboens eventuelle økonomiske problemer.

Hvorfor bør borettslaget mitt ha sikring og forskuttering?

  • Økonomisk sikkerhet hvis noen ikke betaler felleskostnadene.
  • Enklere saksbehandling.
  • Penger på konto = sikret likviditet.
  • En bekymring mindre. Minst.