Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Oppdaterte retningslinjer rundt årsmøter og generalforsamlinger

Usbl forholder seg enhver tid til retningslinjer fra myndighetene med hensyn til Koronaviruset.

Myndighetene åpner for fysiske arrangementer for inntil 50 personer 

Den 30. april kom det nye retningslinjer fra myndighetene angående fysiske samlinger av personer som ikke er fra samme husstand. Fra 7. mai åpnes det nå opp for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Det betyr at det kan arrangeres fysiske generalforsamlinger og årsmøter i de tilfellene dette er nødvendig og hensiktsmessig.  

Usbl anbefaler fortsatt digitale møter 

Usbl ønsker fortsatt å være med på den nasjonale dugnaden for å minske smittespredning og anbefaler derfor våre kunder at det fortsatt i størst mulig grad gjennomføres digitale møter. Vi har allerede gjennomført nærmere 500 digitale møter, og får gode tilbakemeldinger fra styrer som har valgt denne løsningen. Men hvis det bør behandles ekstraordinære saker som for eksempel større vedlikeholds- eller byggesaker, vil det kunne være en fordel å gjennomføre fysiske samlinger for å kunne behandle sakene på en best mulig måte.  

Retningslinjer for fysiske arrangementer 

Myndighetene pålegger flere krav til gjennomføring av fysiske arrangementer. Arrangementet må holdes på et offentlig sted, det må være en ansvarlig arrangør, det må holdes avstand på minst en meter mellom personer som ikke er i samme husstand og det må holdes oversikt over hvem som er tilstede. Arrangøren har ansvar for at det er lagt til rette for at avstandsrådene og hygienereglene overholdes. Dette gjøres for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig. Arrangementer uten ansvarlig arrangør er fortsatt ikke tillatt. 

Styrets vurdering før gjennomføring av fysiske generalforsamlinger eller årsmøter 

Det bør være særlig viktige saker som gjør at styret velger å gjennomføre en fysisk generalforsamling eller årsmøte. Igangsetting av viktige vedlikeholdsprosjekter, kan være slik saker. Foreløpig gjelder kun denne muligheten for forsamlinger opp til 50 personer. Med mindre man i forkant har avtalt at flere stiller med fullmakt, vil således slike møter kun være mulig å arrangere for sameier/borettslag med færre enn 50 boliger.  

Styret blir ansvarlig arrangør for denne type generalforsamling/årsmøte, og står ansvarlig for gjennomføringen. Styret må da sørge for at retningslinjene fra myndighetene ivaretas. Usbl vil ikke kunne påta oss denne rollen under de gitte omstendigheter. 

Retningslinjene sier videre at samlinger skal holdes på et offentlig sted, dvs. et lokale som er tilrettelagt for samling av grupper. Av hensyn til smitterisiko for egne ansatte kan Usbl dessverre ikke leie ut egne lokaler i denne perioden. 

På møter hvor det er ekstraordinære saker og en ekstern møteleder er særskilt nødvendig, vil Usbl kunne stille som møteleder. Grunnet faren for smitte vil vi ha begrenset kapasitet til å bistå på fysiske møter, og dette må avklares god tid i forveien. Vi forutsetter at smitteverntiltak ivaretas av styret, og beskrives til Usbl’s representant på forhånd.  

Vi i Usbl ønsker å hjelpe våre kunder med en best mulig gjennomføring av årets møter, og vil gå i dialog med hver enkelt kunde om hvilken løsning som er hensiktsmessig ut fra de nye retningslinjene som nå er gitt. Disse nye retningslinjene for gjennomføring av årsmøter/generalforsamlinger gjelder fram til nye føringer fra myndighetene som omhandler dette temaet, kommer. 

Forslag om teknologinøytrale boliglover og midlertidig utsatt frist for årsmøte og generalforsamling 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 30. april ut et høringsnotat med forslag om å innføre varig mulighet for gjennomføring av digitale årsmøter/generalforsamlinger. Dette er godt nytt for alle Usbl’s kunder da flere melder om økt oppslutning på møtene fordi det muliggjøres digitalt. De digitale løsningene Usbl tilbyr er under rask utvikling, og vi vil nå legge enda mer fokus på å forbedre disse for å imøtekomme kundenes behov.