Hopp til hovedinnhold
Oppussing
Sjekk dette før du pusser opp selv
V
i pusser opp som aldri før, men visse ting bør du sjekke før oppstart av oppussing av bolig i borettslag eller sameie. Her er gode råd fra advokat Marianne Raa Bjaaland fra Usbl.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
11. juni 2021
Tekst: Grethe Rønningen | Foto: Unsplash, Getty Images, Fargerike

Må jeg spørre styret før jeg pusser opp? 

– Reglene knyttet til oppussing er i all hovedsak de samme for borettslag og sameier. Hvorvidt du trenger å kontakte styret i borettslaget eller sameiet før oppussing av leiligheten, avhenger av hva du ønsker å gjøre/pusse opp, sier Marianne Raa Bjaaland.

Advokat og leder av advokatkontoret i Usbl, Marianne Raa Bjaaland.

Når bør jeg kontakte styret før oppussing?

– Dersom oppussingen berører bærende konstruksjoner eller felles installasjoner slik som blant annet ventilasjon, pipeløp og felles rør, må du kontakte styret før du starter.

Hvis brannskiller kan bli brutt eller eventuelle endringer kan berøre fasaden av boligen din, skal du også ta kontakt med styret før oppstart av oppussingen, understreker advokaten. 

Merk også at utskifting av inngangsdører og vinduer ofte også er fellesskapets ansvar. 

– Utover dette, står den enkelte som hovedregel fritt til å utføre arbeider inne i sin egen bolig. Vær imidlertid oppmerksom på at borettslaget og sameiet kan ha inntatt særskilte bestemmelser om oppussing i vedtektene og husordensreglene. Enkelte oppussingsarbeider kan også være søknadspliktige til kommunen, sier Marianne Raa Bjaaland.

Hva er ok å gå i gang med av oppussingsprosjekt?

– Riving av lettvegger, maling, skifte av gulv og parkett – altså oppussingsprosjekt som ikke berører før nevnte bærende konstruksjoner og felles installasjoner.

Hva skiller indre vedlikehold og ytre vedlikehold? Og hvem har ansvaret for hva?

– Hvem som har vedlikeholdsansvar fremgår som hovedregel av borettslaget og sameiets vedtekter. Som oftest går det her et skille mellom den utvendige bygningsmassen, herunder bærende konstruksjoner som borettslaget og sameiet i utgangspunktet har vedlikeholdsansvaret for, og det som ligger innenfor den enkeltes bolig som beboeren i utgangspunktet har vedlikeholdsansvaret for, sier Marianne Raa Bjaaland.

Hun påpeker at både borettslagsloven og eierseksjonsloven åpner for å fastsette avvikende bestemmelser om vedlikeholdsansvar. 

– Derfor er det viktig å undersøke vedtektene før man iverksetter vedlikeholdsarbeider eller lignende som berører ytre deler av bygningsmassen. Merk deg også at både i henhold til borettslagsloven og eierseksjonsloven, krever fasadeendringer to tredjedels flertall på generalforsamlingen i borettslaget og årsmøtet i sameiet.

Hvilke jobber anbefales det å bruke håndverkere og hva kan jeg fint gjøre selv?

– Borettslagsloven og eierseksjonsloven regulerer ikke hvilke oppussingsarbeider du kan gjøre selv, og hva det kreves håndverker til. Imidlertid følger det for eksempel av forskrift for elektriske lavspenningsanlegg at det skal foreligge samsvarserklæring for elektriske anlegg utført etter 1. januar 1999, forteller Marianne Raa Bjaaland fra Usbl.

En samsvarserklæring skal vise at det elektriske anlegget er utført i samsvar med gjeldende forskrifter. Arbeider på elektriske anlegg må derfor utføres av fagkyndige.

Jeg ønsker å flytte en vegg. Hva kan jeg gjøre uten å søke eller spørre om tillatelse?

– Det kommer an på om veggen er bærende eller ikke. Er du i tvil, vil vi i Usbl anbefale å kontakte styret i borettslaget eller sameiet.

Bør jeg sjekke planer om rehabilitering før oppussing? 

– Det kan være lurt. Dersom du har planer om oppussing av bad, og borettslaget eller sameiet har planer om for eksempel rørfornyelse som innebærer at samtlige bad må renoveres, kan det være hensiktsmessig å kontakte styret for å undersøke planene nærmere, tipser Marianne Raa Bjaaland.

Hva bør jeg tenke på ved oppussing av bad? 

– Som regel er det boligeiers ansvar å sørge for at baderom og andre våtrom er tette. Ved oppussing av bad og våtrom er det en del ting du må passe på.

Du må for eksempel være sikker på at ikke bytte av sluk vil medføre at brannskiller brytes. Og du må sjekke om arbeidene som skal utføres er søknadspliktige til kommunen. 

Mye av arbeidene må gjennomføres av håndverkere, som rør- og elektrikerarbeid. Dersom du ikke selv har ferdigheter til for eksempel å legge membran slik at baderomsgulvet blir tett, anbefales det å bruke fagkyndige til dette, sier advokaten.

– Ved oppussing av kjøkken gjelder de samme rådene som ved oppussing av baderom.

Kan jeg legge varmekabler uten å spørre? 

– Ja, du kan legge varmekabler inne i boligen, med mindre borettslaget eller sameiet har inntatt bestemmelser om dette i vedtektene eller husordensreglene.

Kan jeg skifte sluk selv? 

– Vi ser ofte at ansvar for skifte av sluk er lagt til borettslaget eller sameiet. I tillegg kan sluk ligge i brannskiller, hvilket kan utløse krav om søknad til kommunen i forkant. 

Her er det med andre ord mange ting det er viktig å være oppmerksom på, og vi anbefaler at du kontakter både kommunen og styret for å undersøke de konkrete forholdene i boligen din før du setter i gang arbeider, råder Marianne Raa Bjaaland.

Finnes det regler for støy ved oppussing? 

– Som beboer i et borettslag eller sameie er du forpliktet til å følge dets vedtekter og husordensregler. I vedtektene finnes det ofte regler for støy og når på døgnet oppussingen kan foregå, forteller advokaten i Usbl.

– Ellers gjelder generelle regler om at boligen og fellesarealene ikke må brukes på en måte som er til ulempe for øvrige beboere. Mitt tips er å ta hensyn til dine naboer. Begrens støyende oppussingsarbeid på kveldstid og heng gjerne opp et nabovarsel.

Inspirasjon og tips