Hopp til hovedinnhold
Hage, balkong og utemiljø
Forebygging av takras og rydding av snø og is på taket
T
ung snø, isblokker og istapper kan være en hodepine for borettslag og sameier om vinteren. Her gir Ole-Bjørn Ekre fra Usbl Boservice Buskerud noen gode råd til forebygging av takras og rydding av snø og is på taket.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
11. januar 2022

Både borettslag, sameier, huseiere og bedrifter bør være påpasselige med forebygging av takras og ha kontroll med rydding av snø og is på taket for å unngå eventuelle skader på både mennesker og bygningsmasse.

Kan blir dyrt uten forebygging av takras

Problemer med is og istapper på taket er å se på svært mange bygninger og boliger, forteller avdelingsleder Ole-Bjørn Ekre ved Usbl Boservice Buskerud. 

Skulle ulykken være ute, kan det koste borettslag og sameier dyrt i form av reparasjoner av skader på boligmassen. Skulle noen bli skadet, kan styret bli strafferettslig ansvarlig. Det er med andre ord ingen grunn til å ta lett på ansvaret for å forebygge takras ved rydding av snø og is fra taket.

Les videre og få gode tips til hvordan borettslag, sameier og private boligeiere kan løse problematikken med snø og is og forebygge skader og ulykker.

Årsaker til is på taket

Hvorfor oppstår problemer med is og istapper som man ser på mange bygninger og hus? 

– Is på tak og istapper henger sammen med snøsmelting. Det skjer på grunn av tilført varme fra boligen eller med økt lufttemperatur og hyppige væromslag, sier Ole-Bjørn Ekre. 

Været er det lite å gjøre noe med, men den tilførte varmen fra boligen til taket kan begrenses ved kombinasjonen riktig isolering og lufting. Men her er det lett å gjøre feil.

Sørg for etterisolasjon av kaldtloft

I en eldre bolig er det gjerne et loft, som regel er det ikke innredet og betegnes som kaldtloft. Det vil si at det skal være samme temperatur på loftet som ute, og her kommer utfordringen med hensyn til snøsmelting, ifølge Ole-Bjørn.

Tar man utgangspunkt i bolig fra 1970 og begynnelsen på 1980 er det gjerne bare 15 cm isolasjon i taket, mot dagens standard på 30 - 35 cm.

Er det lite, eller mangelfull isolasjon i sjiktet mellom etasjen som er oppvarmet og det kalde loftet, vil det bli tilført varme i et område som skal være kaldt. 

– I en bolig med kaldt loft, er det relativt enkelt å foreta etterisolering, enten blåst inn eller utført på andre måter. Dette kan borettslag og sameier gjøre selv. Men da er det viktig å kontrollere at lufting ut mot gesims er ivaretatt, for det er fort gjort at det blir tettet igjen. I så fall vil det bremse den nødvendige gjennomstrømningen av luft. 

Det er også viktig å sjekke at det er montert ventiler i gavelvegger, forklarer han.

Normalt er det montert ventiler i gavelvegger på loftet som sørger for utlufting. I gesimsen er det gjerne luftespalter som skal sørge for sirkulasjon av luft, tilføyer Ole-Bjørn Ekre.

Innvendig skråtak som er strippet inn til undertaket.

Feil isolering av utbygde loft gir ising

– Svært mange borettslag og sameier har utbygde loft med skråtak. Da vil det bli varmt helt til yttertak. Her trengs det mer omfattende tiltak for å isolere riktig og unngå ising på taket ute, sier Ole-Bjørn Ekre fra Usbl Boservice.

– Jeg har drevet med dette i mange år og ser at det er mye feil ved tilleggsisolering. Den må gjøres riktig, ellers har ikke arbeidet noe for seg, eller forårsaker skader på bygget.

Nøkkelen til et godt resultat er en kombinasjon av isolasjon og ventilasjon i skråtak.

En annen kilde til ising, og hvor problemet har blitt større i de siste årene, er takvinduer. 

– Flere produsenter har endret vedlikeholdsinstrukser på takvinduer på grunn av endring av klima. Vindusprodusentene kommer med anbefalinger om å holde vinduet, og området rundt, fritt for snø og is, sier Ole-Bjørn.

Søk proff hjelp til etterisolering av utbygd loft

For innredet loft med isolasjon i taket, er det ikke noen enkle løsninger på etterisolering. 

– Dette tas gjerne i forbindelse med innvendig oppussing eller takomlegging. Uansett så er forebygging noe som krever et større inngrep, sier Ole-Bjørn Ekre.

Arbeidet med å etterisolere et innredet loft, krever en viss kompetanse. 

– Her trenger boligeier, borettslag eller sameier proff hjelp, enten man etterisolerer innenfra eller om jobben gjøres utenfra. Etterisolering utenfra foretas gjerne i kombinasjon med takomlegging fordi taket må strippes helt ned, forklarer han.

Påmontert vindsperre som sørger for et luftesjikt mellom isolasjon og undertak.
Isolert skråtak med dampsperre.

Usbl Boservice kan hjelpe med takisolasjon

Ved etterisolasjon av tak er rådet fra Ole-Bjørn Ekre klart: Bruk håndverker eller andre med ekspertisen som trengs. 

– Få inn fagfolk både tidlig og underveis i utbygging eller etterisolering i skråtak. Har sameiet, borettslaget eller beboeren tenkt å gjøre jobben selv, bør man i det minste ha proffe folk i en konsulentrolle.

Trenger borettslaget eller sameiet hjelp til vedlikehold, oppussing, mindre rehabiliteringsprosjekt, utbedring av forsikringsskader og isolering av tak, er Usbl Boservice stedet du bør kontakte.

– Vi har avdelinger bestående av flere typer håndverkere, med fagbrev innen tømrer- og malerfaget. Boservice kan derfor bistå med kompetanse og å gjennomføre arbeidet på en trygg og forsvarlig måte, det gjelder enten om kunden er et borettslag eller et sameie, eller Usbl-medlemmer med privat bolig, forteller Ole-Bjørn.

Rydding av snø og is på taket

God isolasjon eller ei: For både styrer og beboere er det viktig å følge med på både værmeldinger og taket. Et tegn på at det ligger store mengder tung snø på taket, er at dører i bygget er tregere enn vanlig. Smeltet snø som har lagt seg som is under nytt snølag, veier også mye og er ikke så lett å se.

Takras kan forebygges ved å måke taket jevnlig og fjerne istapper. Det kan også være lurt med snøfangere på taket.

– Gradvis smelting uten at rasfaren øker, er det beste. Raser all tung snø plutselig, kan dette raske tyngdedroppet gi skader på taket. Med snøfangere vil snøen gradvis smelte og forsvinne uten å rase brått, forteller Ole-Bjørn Ekre fra Usbl Boservice.

Usbl Boservice hjelper deg

Usbl Boservice tilbyr vaktmestertjenester fra sine avdelinger i Oslo, Viken og Vestfold og Telemark. Disse kontorene kan hjelpe til med å fjerne snø og is ved behov og sørge for å henge opp varselflagg der det er fortau inntil eiendommen.

Inspirasjon og tips