Hopp til hovedinnhold
Hage, balkong og utemiljø
Sånn får du naboer med på dugnaden
H
østen er tid for dugnad, og styrer landet over forbereder seg på å male rekkverk, rake løv, trimme busker og luke i blomsterbed.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
8. april 2021
Tekst: Hilde Erlingsen | Foto: Getty

Kan dere tvinge beboere til å være med på dugnad? Finnes det noe dere kan friste med? Her er rådene fra leder for forretningsførsel i Usbl, Heidi Østensen Hole.

Heidi Østensen Hole, leder for forretningsførsel i Usbl

Kan styret tvinge beboere til å være med på dugnad?

– Nei, det enkle svaret er at styret ikke kan tvinge beboere til å være med på dugnad. Det finnes ingen hjemmel i lovverket som sier at man har plikt til å delta på dugnad. De kan heller ikke gi bøter til beboere som ikke møter på dugnad, slik som mange barnehager gjør, sier, Heidi Østensen Hole. 

– Men det dere kan gjøre er å presisere for beboere at dersom mange ikke deltar på dugnad, blir styret nødt til å leie inn noen andre til å gjøre jobben. Det må betales fra borettslaget eller sameiets felles midler, som igjen vil føre til høyere fellesutgifter for å dekke inn, sier hun videre. 

 

Kan styret belønne beboere som deltar på dugnad?

– Styret kan velge å innføre en ordning som gjør det mer attraktivt å stille opp på dugnaden. Selv om ingen kan tvinges til å bli med, kan dere belønne beboere som deltar. Styret kan sette opp felleskostnadene tilsvarende kostnader for innkjøpte tjenester til vedlikehold av fellesarealene. Beboere som deltar på den frivillige dugnaden får så en reduksjon i felleskostnadene eller kompensasjon tilsvarende utgiftene som spares ved at de har gjort et arbeid på dugnad. Det blir da en belønning til dem som stiller opp og deltar. 

– Vi anbefaler at man på forhånd bestemmer om kompensasjonen skal tilsvare “timebetaling” eller for hver oppgave som er utført. Styret kan beslutte at det skal utbetales godtgjørelse til de som deltar på dugnaden, på samme måte som styret kan bruke fellesskapets midler til å betale eksterne fagfolk. Hvis dere går for denne type belønning må dere kalle inn til en felles dugnad, slik at alle får mulighet til å delta, og dere må føre lister over alle som stiller, sier Hole.

Selv om ingen kan tvinges til å bli med, kan dere belønne beboere som deltar.

Heidi Østensen Hole

Hva annet kan styret gjøre for å få beboere med på dugnad?

– Dere bør får frem de sosiale fordelene ved å være med på dugnad. Her har beboere mulighet til å treffe naboene sine og styrke bomiljøet. Arranger også gjerne noe sosialt i forbindelse med dugnaden. For eksempel en grillfest der styret spanderer pølser som belønning, er veldig hyggelig og en kjempefin mulighet til å bli kjent. 

Inspirasjon og tips