Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Hjelp! Vi skal kjøpe bolig sammen
E
r dere klare for å ta skrittet og kjøpe deres første bolig sammen? Her er noen gode tips for samboere når det gjelder boliglån, eierbrøk, felleskonto og forsikringer.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
30. juni 2022

Det er sterke følelser av glede, lykke og forventninger før man skal kjøpe bolig sammen kjæresten. Med en god dose økonomisk fornuft, kan boligdrømmen bli enklere å oppfylle.

 – Vi som jobber i banken kan ikke si hva dere skal gjøre, men vi råder dere alltid til å prate godt sammen før dere går inn i et boligkjøp og tar opp lån, sier Ann Mari Fjelltveit, banksjef i DNB Oslo sentrum.

Ann Mari Fjelltveit, banksjef i DNB Oslo sentrum.

Sjekkliste før dere skal kjøpe bolig sammen

Skal du kjøpe bolig sammen med den du er glad i, er det flere begrep det kan være lurt å ha et forhold til, blant annet:

  • Finansiering av bolig
  • Kartlegge utgifter 
  • Størrelse på egenkapital og eierandel
  • Månedlige betalinger på lån og fellesutgifter
  • Faste regninger og utlegg
  • Mulig dokumentavgift
  • Samboerkontrakt
  • Delt økonomi og bufferkonto
  • Personforsikring og livsforsikring
  • Testament

Finansiering av bolig

– Hva er viktig for dere når dere skal kjøpe ny bolig? Hva slags krav har dere til boligen? Hvor vil dere bo? Gjør noen prioriteringer, råder banksjefen.

– Så kan dere gå videre til å se på finansiering av bolig: Hva kan dere låne? Hva bør dere låne, og hva slags utgifter har dere? Her kan vi hjelpe med økonomiske råd for deres beste. Vi sitter på kunnskap og erfaring som vi bruker for å hjelpe kundene til å ta gode og riktige valg, sier Ann Mari fra DNB.

Egenkapital og eierandel

Per dags dato er hovedregelen at boligkjøpere må stille med minst 15 prosent i egenkapital.

– I mange tilfeller vil de som flytter sammen, komme inn med ulik størrelse på egenkapitalen, sier Ann Mari.

– Dette kan løses på ulike måter. Dere kan for eksempel bestemme dere for å gå inn med ulik eierandel. Da vil en av dere eie en større andel av boligen enn den andre, men ha lik andel lån hver. Din eierandel blir her da (din egenkapital + din andel av lånet)/(kjøpesum). Skulle dere flytte, eller gå fra hverandre og selger boligen, vil deling skje etter denne eierbrøken, forteller hun.

Et annet alternativ kan være å dele eierskap 50-50, selv om man har ulik egenkapital. Da kan man håndtere hvert sitt lån, og den som går inn med minst egenkapital, vil få et høyere lånebeløp.

Størrelsen på boliglånet

Det er viktig for oss i banken å få klarlagt hvor mye dere er villig å betale hver måned i boliglån, fellesutgifter og andre faste kostnader. Hva har dere igjen på kontoen når alt er betalt? Dere skal jo ha noe til å leve livet også.

– Det er fint å bo i den feteste leiligheten, men det er ikke så gøy å ikke ha råd til noe annet enn å bo, sier banksjefen i DNB.

Hun opplever at noen kommer skikkelig forberedt til første møte med banken. Andre vet fint lite om boliglån. Men Ann Mari tror at all oppmerksomheten rundt utlånsforskriften har gjort at folk nok er litt mer klar over hva de kan låne.

– Dersom dere ikke får lån eller råd til boligen dere kunne tenkt dere, kan vi forklare dere hvorfor og hva som skal til, sier hun.

Felleskonto og bufferkonto

Delt økonomi eller felles økonomi handler om mer enn hvordan dere ordner boliglånet.

– Hos DNB anbefaler vi gjerne å ha en felleskonto og et ekstra bankkort hvor det settes av et fast beløp fra begge parter hver måned. Avtalegiroer, strøm, huslån, husleie, innkjøp av mat og så videre, bør gå av denne kontoen. Ellers er det bra å ha egne kontoer og kort for private kjøp, sier Ann Mari Fjelltveit.

Hun anbefaler også å opprette en bufferkonto i tilfelle noe skjer, som at vaskemaskinen plutselig ryker, vannlekkasje i boligen eller andre ting som gir uventede kostnader. Bor dere i hus, er bufferkontoen ekstra viktig.

FULL OVERSIKT: Før dere skaffer finansiering av boligen, bør dere sjekke egen økonomi og avtale eventuell felleskonto og bufferkonto.

Flytter du inn til kjæresten?

Blant dem som flytter sammen, eier ofte den ene en bolig fra før av. For andre er det kanskje første boligkjøp for begge..

Eier den ene bolig fra før av, hender det at den ene parten kjøper seg inn i boligen til kjæresten i stedet for å kjøpe ny bolig sammen. Da er det enkelte ting dere bør tenke over.

– En felle mange går i, er at de ender opp med å betale husleie og renter på kjærestens boliglån, men uten å ha noen eierandel i boligen. Da kan parten som er uten eierandel stå på bar bakke dersom samboerskapet ryker, eller boligen selges av andre grunner, sier Ann Mari fra DNB.

– Vær også klar over at i tilfeller hvor man kjøper seg inn i en selveierbolig, vil det påløpe en dokumentavgift. Denne avgiften er på 2,5 % av din andel. Kjøper du deg da inn med en halvpart til en bolig på 4 millioner vil det bety 50.000 kroner i dokumentavgift, og det er det greit å vite om på forhånd.

KJØPE BOLIG SAMMEN?: Før dere kjøper bolig sammen er det lurt å sjekke blant annet muligheter for boliglån, forsikringer som er lurt og samboerkontrakter.

Samboerkontrakt og  gode avtaler

Sørg for en samboerkontrakt nå som alt er fint og harmonisk. Selv om alt er fryd og gammen nå, er det ikke sikkert det alltid blir slik.

– Få til en låneavtale som er rettferdig for dere begge, og sørg helst for en samboerkontrakt som sier noe om hvordan dere ordner økonomien dere imellom. Det handler ikke bare om lånet, men også om hvem som eier hva og hvor mye, sier Ann Mari Fjelltveit. Hun anbefaler sterkt å ta denne praten når dere har det bra.

– Har dere en avtale, vil alt bli mer ryddig og rolig ved et eventuelt samlivsbrudd.

Dere bør for eksempel drøfte om dere skal ha med en utkjøpsklausul i kontrakten slik at den ene kan kjøpe ut den andre, foreslår hun.

– Har dere en samboerkontrakt eller annen type avtale, bør dere huske på å endre den hvis noe skjer, slik som oppgradering av leiligheten, hvis dere kjøper bil og selvfølgelig dersom dere selger boligen og kjøper en ny, tipser banksjefen.

Standard samboerkontrakter finnes det mange av på nett. Også DNB har et forslag til samboerkontrakt. Standardkontrakter er et godt utgangspunkt og kan eventuelt tilpasses slik dere blir enige om.

Trygghet med personforsikring

Det er viktig at dere er forberedt på både gode og onde dager. Forsikringen skal dere tegne nå mens dere er friske og raske.

– Livsforsikring gir en økonomisk trygghet og sørger for at dine etterlatte har råd til å beholde hjemmet deres dersom du skulle dø, og en uføreforsikring vil dekke deler av tapt inntekt om du skulle bli langvarig syk eller utsettes for en ulykke og dermed blir ufør og ikke lenger kan jobbe, forteller Ann Mari Fjelltveit.

– Generelt anbefaler vi en livsforsikring for hverandre som kan dekker minst halve boliglånet i tilfelle en skulle falle fra, sier hun.

Mange har noen personforsikringer gjennom jobben sin, så sjekk med arbeidsgiver først dersom du er usikker.

– I tillegg til samboerkontrakt og forsikringer, bør samboere sørge for et testament som sikrer at dere arver hverandre, sier banksjefen.

Medlemsfordel

Usbl-medlemmer nyter godt av boliglån med gunstige renter hos DNB. Her kan du lese om vår avtale med DNB og andre medlemsfordeler i Usbl.

Inspirasjon og tips