Hopp til hovedinnhold
Bolig
Smart vei inn på boligmarkedet med Leie til Eie
S
om Usbl-medlem kan du nå komme inn på boligmarkedet gjennom Leie til Eie-konseptet. Du kan sikre deg minimum fem års prisvekst som bonus - helt uten risiko og forpliktelser.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
13. oktober 2021

 – Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret for at flere skal komme seg inn på boligmarkedet. Usbl ser på det som en del av sin oppgave å være med og utvikle nye og innovative og sosiale boligmodeller. Leie til Eie-konseptet er et ledd i vårt bidrag, sier Hallvard Bratberg, som er direktør for kommersiell utvikling i boligbyggelaget.

Direktør for Kommersiell Utvikling, Hallvard Bratberg.

Bakdør til boligmarkedet

Med Leie til Eie har Usbl etablert en ordning for de med betalingsevne til å betjene lånekostnadene, men som ikke sitter på nok egenkapital til å kjøpe boligen i første omgang. 

– Konseptet går ut på at du kan leie en bolig i fem år før du eventuelt kjøper den. Dersom prisen på boligen har økt, som jo har vært tilfellet over lang tid nå, vil du kunne benytte deg av prisveksten som del av egenkapital for kjøp, i tillegg til det du måtte ha spart opp i løpet av leieperioden, forklarer Bratberg. 

– Det vi ønsker med denne modellen er å hjelpe noen av medlemmene våre som ikke har tilstrekkelig egenkapital til å komme inn på boligmarkedet. Her har vi en enkel, oversiktlig  og forutsigbar løsning, legger han til.

Leie til Eie er boligkonseptet som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den. 

Kun fordeler - ingen risiko

Dette er et gunstig tilbud for Usbl’s medlemmer i følge Bratberg. Her er det ingen skjulte forpliktelser. Leieprisen ligger helt på linje med markedsleie, og her er det ingenting som står med liten skrift, påpeker han. 

– Det er helt frivillig å bruke opsjonen på kjøp av boligen. Du har ikke bundet deg til noe ved å benytte deg av Leie til Eie hos Usbl. Dersom behovet ditt endrer seg eller prisene har gått ned, kan du bare si opp leieforholdet og opsjonen. Du kan derimot ikke overdra opsjonen til andre, men du kan altså si den opp, og da tar vi tilbake leiligheten, som et vanlig leieforhold, forklarer han.

 

Enkle kriterier 

For å kunne søke på en bolig innenfor Leie til Eie-konseptet må du være medlem i Usbl, og boligbyggelaget følger ansiennitetsregler på samme måte som ved boligkjøp. 

– Det vi også har satt som kriterier er at de som går inn i denne ordningen, ikke kan eie en annen bolig. Og så må de selvfølgelig ha finansiell evne til å betjene bokostnadene. Det er vår bankforbindelse i DNB som gjør denne vurderingen av den enkelte. Dette er en ordning som vil fungere for blant andre de mange som er ferdig utdannet, og som har fått seg fast jobb, har en stabil økonomi, men ikke helt har opparbeidet seg all nødvendig egenkapital, sier direktøren for kommersiell utvikling.

Tilpasset ulike livsfaser

Men Leie til Eie er ikke bare forbeholdt de unge. I følge Bratberg vil det være en god løsning for andre i ulike faser av livet også. 

– Ja, man må ikke være nyutdannet og akkurat kommet ut i arbeidslivet. Dette kan være akkurat like aktuelt for de som er godt opp i årene, men hvor livet har tatt en vending. Det ser vi av søknadene som kommer inn at vi treffer noe her også.

St. Halvardkvartalet først ut

Første prosjekt hvor det er mulig å sikre seg en bolig under konseptet Leie til Eie i Usbl er det sentrumsnære St. Halvardkvartalet i Drammen. Prosjektet ligger perfekt plassert mellom natur og det urbane på Bragenes. 

–   Vårt første boligprosjekt med Leie til Eie er St. Halvardkvartalet i Drammen, hvor alle seks leilighetene med Leie til Eie nå er utleid. Her får kjøperen strengt tatt mellom seks og syv år til å opparbeide seg mer egenkapital. De fem årene begynner ikke å løpe før bygget står ferdig og innflyttingen er klar. Og det tar jo ofte over et år å få bygget et prosjekt som dette.

St. Halvardkvartalet består av 48 to-, tre- og fireroms leiligheter som varierer i størrelse fra 39 kvm til 105 kvm BRA.

Med fokus på medlemmene

Som aktør har Usbl et stort fokus på å utvikle seg i takt med de endringer som skjer i boligmarkedet. 

– Vi ser alltid etter nye måter å være attraktive for våre medlemmer. Det skal lønne seg å være medlem i Usbl. Og det skal være gode grunner til å melde barna sine inn hos oss for å få best mulig ansiennitet når de en gang skal inn på boligmarkedet. Leie til Eie skal gi våre medlemmer ytterligere en sjanse for å komme inn på markedet uten å ha en velstående familie i ryggen, og dette er bare nok et bevis på at vi alltid leter etter nye smarte løsninger som gagner dem, avslutter han.

Inspirasjon og tips