Hopp til hovedinnhold

Fordelen med å bo i borettslag

Det er mange fordeler med å bo i borettslag. En er at denne boformen betyr at det blir et godt bomiljø. Leser du videre får du forklart flere fordeler og egenskaper med å bo i borettslag.

Hva er en andelsleilighet?

Når man eier kjøper en andelsleilighet, vil det si at man blir eier av en del av et borettslag. Selve borettslaget eier eiendommen og bygningene, mens du som andelseier har borett der. Historisk har forskjellen mellom en selveierleilighet og en andelsleilighet, vært at de som kjøper en andelsleilighet, kjøper for å bo der selv.

Når et borettslag bygges, blir det delvis finansiert av et felleslån som tar sikkerhet i borettslagets eiendom. Resten finansieres av et innskudd som betales av boligkjøperne. Når du skal kjøpe en bolig i et borettslag betaler du derfor et innskudd, pluss boligens andel av fellesgjelden. Pass derfor på at du ser på totalprisen, ikke bare innskuddet når du skal kjøpe en andelsleilighet.

Du betaler også en månedlig del av felleskostnadene som skal dekke renter og betjening av fellesgjelden, men også faste kostnader som vaktmester, vedlikehold, strøm i fellesrom og offentlige avgifter. Når det er behov for det, kan borettslaget ta opp felles lån med pant i fellesarealene for å finansiere utgifter til vedlikeholdsarbeid.

Individuell nedbetaling (IN-ordning) av fellesgjeld

Fellesgjeld er borettslagets samlede gjeld. Når du eier en andlesleilighet, er du selv ansvarlig for den delen av fellesgjelden som er knyttet til din bolig. Noen borettslag har en individuell nedbetaling av fellesgjelden, også kjent som IN-ordning. Det betyr at du kan betale ned din del av fellesgjelden, som det passer deg. Fellesgjelden reduseres hvis du benytter deg av IN-ordningen, og du vil kunne få lavere, månedlige utgifter.

En annen fordelen med IN-ordning er blant annet at det gir fleksibilitet i mulighetene til selv å velge bankforbindelse og lånevilkår. Noen andelseiere kan benytte oppsparte midler, eller vil kunne ha mulighet til å benytte seg av gunstige låneordninger hos arbeidsgiver eller andre långivere.

På den andre siden er det verdt å merke seg at individuell boligkreditt ikke nødvendigvis vil være rimeligere enn borettslagets fellesgjeld. Dette kan altså innebære at det for mange kan bli dyrere å finansiere en større del av totalprisen individuelt. En IN-ordning vil også øke kostnadene til borettslaget da ordningen krever administrasjon og oppfølging.

Om et borettslag skal ha IN-ordning eller ikke må vedtas av borettslaget og lar andelseiere nedbetale hele eller deler av fellesgjelden sin når de selv måtte ønske. Usbl kan etablere og administrere en slik ordning for borettslaget. Det er mulighet for nedbetaling 2 ganger per år; 15. mars og 15. september. Minimumsbeløpet per nedbetaling er 100 000 kr, med mindre ikke all restgjelden skal nedbetales. Det tilkommer også et administrasjonsgebyr per nedbetaling.

Usbl jobber for å skape gode og trygge borettslag.
Usbl hjelper styret i borettslag med forretningsførsel, vaktmestertjenester, rehabilitering og mye mer.

Andelsleilighet med høy fellesgjeld

Ettersom borettslag er delvis finansiert med et felleslån, er det ikke uvanlig at fellesgjelden er høy. Det betyr ikke at du bør styre unna.

Fellesgjeld kan være en gunstig grunnfinansiering, spesielt for unge nyetablerte. Det er fordi denne gjelden kan ha gunstigere betingelser enn hva en ung låntaker selv kan oppnå i banken. Men du bør være klar over at i borettslag med høy fellesgjeld, kan bokostnadene fort skyte i været når avdragene begynner å løpe. Sjekk om renten på fellesgjelden er bundet, og eventuelt hvor lenge. Det kan være borettslaget har bundet renten til et høyere nivå enn det du selv kan oppnå.

Kan man leie ut en andelsleilighet?

I utgangspunktet har du begrenset mulighet til å leie ut boligen din i et borettslag. Generelt sier reglene at du må ha bodd i boligen i minst ett år før den kan leies ut. Du kan heller ikke leie den ut mer enn tre år om gangen. Unntaket er om du må flytte for en midlertidig periode, som for eksempel at du skal studere eller jobbe i en annen by.

Styret i borettslaget må godkjenne leietakere og utleieperioden. Leietakeren får samme plikter som deg og må følge reglene i borettslaget.

Dokumentavgift

Dokumentavgift er et gebyr som man må betale til staten når man kjøper en eiendom. Kjøper du bolig i et nyetablert borettslag, er dokumentavgiften på 2,5 % av andel tomteverdi for din bolig.