Hopp til hovedinnhold

Påfør medeier

Du kan bruke skjemaet under til å registrere en medeier, så videresender vi søknaden til styret der du bor.

I et borettslag har styret behandlingsfrist på 20 dager. Bor du i et sameie kan du finne styrets behandlingsfrist i sameiets vedtekter.

Ønsker du å fjerne en allerede registrert medeier, dvs. overføre eierandelen din til en medeier, kan du benytte skjemaet for overføring av bolig.

Det koster 4 226 kroner i eierskiftegebyr å registrere en medeier av boligen.

NB! Skal du overføre en bolig i et aksjeselskap er det noe annerledes enn å overføre en andel i et borettslag eller en eierseksjon i et sameie, da endringen av eier ikke blir tinglyst.

For å overføre en bolig i et aksjeselskap må du ta direkte kontakt med vår eierskifteavdeling. Dette fordi en slik overføring krever tettere oppfølging. Eierskifteavdelingen besitter informasjonen som må fylles ut på en transportfullmakt/erklæring de besitter (unik informasjon per bolig) som de må oversende til kunden for signering m.m.

 

Dagens eierskiftegebyr er på 4 226 kroner.
I alle borettslag/sameier der det er forkjøpsrett, må ny medeier ha hatt folkeregistrert adresse sammen med eier i minst 2 år (jfr. brl §4-12) for at forkjøpsrett ikke vil være gjeldende. Hvis dette ikke er tilfelle, må forkjøpsrett lyses ut. Unntaket gjelder også for ektefelle og andelseiers eller ektefelles slektning i rett opp- og nedadgående linje.


Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.Eierandelene deles i utgangspunktet likt mellom eieren og medeieren av boligen. Dersom eierandelene skal fordeles ulikt, kan du oppgi medeierens eierandel her.

Kun én person kan være registrert som mottaker av faktura og som standard sender vi alltid faktura til den opprinnelige eieren av boligen.

Er det flere nye medeiere, skriv deres navn, fødselsdato og kontaktinformasjon her.

Jeg bekrefter at alle opplysninger oppgitt i dette skjemaet er korrekte.
Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å kunne registrere en medeier av boligen. Over skjemaet kan du laste ned en mal for signering. Når du har signert kan du scanne eller ta bilde av dokumentet og laste det opp her.