Hopp til hovedinnhold

Overfør bolig

Du kan overføre en Usbl- bolig til et nærstående familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers slektning i rett opp- og nedstigende linje, til søsken eller til noen andre som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Overføring av bolig gjelder også der man overdrar sin eierandel av boligen til en annen medeier, f.eks. ved samlivsbrudd. Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, derfor må du huske å legge ved dokumentasjon på slektskapet mellom nåværende og ny eier hvis vedkommende ikke har eierandel i boligen fra før.

Det medfører ingen gebyr ved overføring til gjenlevende ektefelle. Ved en slik overføring trenger du ikke fylle ut skjemaet under, men bare sende en kopi av skifte-/uskifteattesten til eierskifte@usbl.no eller Usbl, Postboks 8944 Youngstorget, 0028 Oslo.

NB! Skal du overføre en bolig i et aksjeselskap er det noe annerledes enn å overføre en andel i et borettslag eller en eierseksjon i et sameie, da endringen av eier ikke blir tinglyst.

For å overføre en bolig i et aksjeselskap må du ta direkte kontakt med vår eierskifteavdeling. Dette fordi en slik overføring krever tettere oppfølging. Eierskifteavdelingen besitter informasjonen som må fylles ut på en transportfullmakt/erklæring de besitter (unik informasjon per bolig) som de må oversende til kunden for signering m.m.

Overfør bolig til nærstående familie eller fjern medeier

Dagens eierskiftegebyr ifm. overføring til nærstående er kr 4 226,- i borettslag og sameie og kr 3 031,- i Huseierforening.

Boligen det gjelder

Boligen skal overføres fra

Bekreftelse på innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Hvis dere er to eiere som skal overføre boligen, skriver du informasjon om den andre nåværende eieren her:

Boligen skal overføres til

(ved fjerning av medeier, ved f.eks samlivsbrudd, skriver du inn navn på den personen som boligen skal bli stående på)

Hvis det er to som skal overta boligen, skriver du informasjon om den andre, nye medeieren her:

Medlemskap

Alle som bor i et borettslag tilknyttet Usbl må være medlem hos oss. Dersom den nye eieren ikke allerede har et medlemskap i Usbl kan du velge å overføre ditt medlemskap og tilhørende ansiennitet sammen med boligen. Dette gjelder kun dersom du ikke selv skal stå igjen som eier av boligen. Husk at når du overfører medlemskapet ditt vil ny eier ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder. Skulle du ønske å beholde medlemskapet ditt, må ny eier opprette et helt nytt medlemskap i Usbl.

Dokumentasjon

(gjelder ikke når man skal fjerne medeier)
I borettslag kreves det dokumentasjon på slektskapet mellom den nåværende og den nye eieren, når en bolig skal overføres.
Du trenger ikke dokumentasjon på slektskap for å overføre en bolig i sameie, frittstående borettslag eller huseierforening der det ikke er intern forkjøpsrett.
Dokumentasjon kan lastes opp nedenfor eller ettersendes per e-post til eierskifte@usbl.no (vi oppfordrer i så fall til å låse dokumentet med passord, og sende dette separat). Husk å merke e-posten med boligens adresse.

Melding til Usbl

(Er det flere nye eiere enn du har oppgitt, skriv det her. Du kan også benytte kommentarfeltet til å gi oss informasjon vi kan komme til å trenge. Du kan også la feltet stå tomt.)

Din signatur bekrefter at opplysningene oppgitt i dette skjemaet er korrekte, og er nødvendig for å overføre boligen. Skjemaet må også undertegnes av ektefelle/registrert partner hvis dere begge bor i boligen. Hvis flere eier boligen sammen, trenger vi alle eiernes signaturer.