Hopp til hovedinnhold

Overfør bolig

Du kan overføre en Usbl- bolig til et nærstående familiemedlem, til ektefelle eller samboer, eller til ektefelle eller samboers slektning i rett opp- og nedstigende linje, til søsken eller til noen andre som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Overføring av bolig gjelder også der man overdrar sin eierandel av boligen til en annen medeier, f.eks. ved samlivsbrudd. Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten, derfor må du huske å legge ved dokumentasjon på slektskapet mellom nåværende og ny eier hvis vedkommende ikke har eierandel i boligen fra før.

Dersom overføring gjelder bolig hvor eier har gått bort trenger ikke skjemaet fylles ut. Send oss en kopi av skifte-/uskifteattesten til eierskifte@usbl.no.

Skal boligen videreselges ut av familien innen kort tid trenger man ikke overføre boligen hos Usbl før det nye salget. 

NB! Skal du overføre en bolig i et aksjeselskap er det noe annerledes enn å overføre en andel i et borettslag eller en eierseksjon i et sameie, da endringen av eier ikke blir tinglyst.

For å overføre en bolig i et aksjeselskap må du ta direkte kontakt med vår eierskifteavdeling. Dette fordi en slik overføring krever tettere oppfølging. Eierskifteavdelingen besitter informasjonen som må fylles ut på en transportfullmakt/erklæring de besitter (unik informasjon per bolig) som de må oversende til kunden for signering m.m.

Overfør bolig til nærstående familie eller fjern medeier

Boligen det gjelder

Boligen skal overføres fra

Boligen skal overføres til

Medlemskap


Dokumentasjon

(gjelder ikke når man skal fjerne medeier)

Melding til Usbl


Det kan ta litt tid fra du klikker "Send inn", til innlastingen er ferdig. Ikke klikk flere ganger.