Hopp til hovedinnhold

Portalen – en enklere styrehverdag

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre Portalen, for å sikre at du som sitter med styreverv får en enklere hverdag.

Nytt i Portalen

E-post og SMS-løsningen i Portalen er nå oppgradert og klar til bruk. Les mer om oppgraderingen her.

Historiske oppgraderinger av Portalen

I samarbeid med vår dataleverandør og styrer jobbet vi med den neste generasjon av Portalen og de funksjoner som var en del av den første leveransen.

Ved overgang til den nye Portalen kunne styremedlemmer og brukere av Portalen logge inn i nytt portaldesign. Det innebar ny meny og endret navigering, der hovedmeny ligger på venstre side, mens undermenyen ligger horisontalt under det enkelte hovedpunkt.  

I tillegg til forbedret navigering, fikk den nye Portalen større fokus på rettledning og hjelpetekster, for å bistå styremedlemmene i hva sidenes funksjonalitet er og hvordan den fungerer. Formålet er at ny Portal ikke bare skal bli bedre teknologisk og hva gjelder hastighet, men skal være lettere for nye og eksisterende styremedlemmer å ta i bruk. 

Det var ikke all funksjonalitet som ble flyttet over til nytt design når vi lanserte den nye Portalen. Styremedlemmer vil derfor oppleve å gå til menypunkter der vi ruter bruker til den gamle Portalen for å utføre enkelte oppgaver. Der vil all funksjonalitet være likt som før, men topp- og bunnlinje samt meny er fjernet og byttet ut med en knapp «Tilbake til Portalen». Den nye Portalen ble lansert mandag 29. november 2021.

Hva var med i ny versjon?

Økonomi - Faktura

Økonomi – Oversikt

«Boligselskapet»

Boligbyggelaget