Hopp til hovedinnhold

Portalen – en enklere styrehverdag

Portalen er styrets viktigste verktøy. Her kan du som er styremedlem finne informasjon om alt som er relevant for deg og ditt styreverv.

Neste generasjon av Portalen

Vi har i samarbeid med vår dataleverandør og styrer jobbet med å få på plass neste generasjon av Portalen og de funksjoner som skal være del av første leveranse.

Ved overgang til den nye Portale vil  styremedlemmer og brukere av Portalen logge inn i nytt portaldesign. Det innebærer ny meny og endret navigering, der hovedmeny ligger på venstre side, mens undermenyen ligger horisontalt under det enkelte hovedpunkt.  I tillegg til forbedret navigering, har den nye Portalen større fokus på rettledning og hjelpetekster, for å bistå styremedlemmene i hva sidenes funksjonalitet er og hvordan den fungerer. Formålet er at ny Portal ikke bare skal bli bedre teknologisk og hva gjelder hastighet, men skal være lettere for nye og eksisterende styremedlemmer å ta i bruk. 

Det er ikke all funksjonalitet som er flyttet til nytt design når vi lanserer den nye Portalen. Styremedlemmer vil derfor oppleve å gå til menypunkter der vi ruter bruker til gamle Portalen for å utføre enkelte oppgaver. Her vil all funksjonalitet være likt som før, men topp- og bunnlinje samt meny er fjernet og byttet ut med en knapp «Tilbake til Portalen». Den nye Portalen ble lansert mandag 29. november klokken 22:00.

Hva er så med i ny versjon?

1. Økonomi - Faktura

  • Fakturagodkjenning er flyttet og har fått et kraftig løft hva gjelder utseende, hastighet, visning av vedlegg og flyt.
  • Leverandørfaktura har endret navn til «Fakturaarkiv» og menypunktene er slått sammen. På det viset vil man finne det man trenger knyttet til Faktura under samme menypunkt.

2. Økonomi – Oversikt 

En økonomisk oversikt som er myntet på nøkkeltall tankegangen og likviditet, som skal gi styret en raskere oversikt over økonomien. Denne oversikten er ikke fullstendig ved lansering og utvikles fortløpende fremover. 

3. «Boligselskapet»

  • Vårt selskap – Samlet visning av alle boenheter med eiere. Bedre visning av enheter det er registrert utleie på, med en samlet side for det som omhandler enheten. 
  • Leietakere – Lister ut alle registrerte leietakere – undersiden er samme som enhet, men listen er ment for å gi styret en oversikt over kun de registrerte leietakerne 
  • Selskapsinformasjon – Slått sammen generell info og bygningsmasse til en side. Her vises all informasjon knyttet til bygningsmasse, tomter og selskapsinformasjon. 
  • Forsikring – Slått sammen forsikringsavtaler og saker til et menypunkt. Her vil styret se avtaler og saker dersom menypunktene er tilgjengeliggjort. 
  • Styre og komiteer – Forbedret visning av utvalgene. Det er også her lagt til et kommentarfelt pr rolle, for å enklere kunne holde oversikt over hvilke ansvarsområder det enkelte utvalgsmedlem har. 

4. Boligbyggelaget

Nytt menypunkt for «Kurs og opplæring» - Resterende menypunkter vil vises med knapp for overgang til gamle Portalen. Disse vil fortløpende byttes til innhold i den nye Portalen etter hvert som vi jobber oss gjennom produktplanen for 2022 og videre fremover i tid.