Hopp til hovedinnhold

Portalen – en enklere styrehverdag

Portalen er styrets viktigste verktøy. Her kan du som er styremedlem finne informasjon om alt som er relevant for deg som styremedlem.

Økonomikontroll

Portalen gir styret kontroll på økonomien; her budsjetterer dere og godkjenner fakturaer, registrerer utlegg til utbetaling, og finner til enhver tid oppdaterte regnskapstall.

Digitale styremøter

Kall inn til styremøte, opprett saker, fatt vedtak og produser protokoll. Portalen gjør styremøtene enklere og oversiktlige. Her finner dere oversikt over tidligere avholdte møter, pågående saker, og nye saker som ikke er behandlet enda. 

Kommunikasjon

Styret kan knytte en e-postkonto til Portalen, slik at alle e-poster til og fra styret lagres her. På denne måten har dere full kontroll på kommunikasjon til og fra tidligere styre på ett sted. Det er kun det sittende styret som har tilgang til e-posten. E-poster fra beboere kan på en enkel måte overføres direkte inn i sakslisten til styremøtene. 

Styret kan også sende sms til alle, eller et utvalg, av beboerne fra Portalen. Her beholder man også oversikt over informasjon som er sendt ut tidligere. 

Digitale årsmøter

Her kan du lese mer om digitale årsmøter og Min side.

 

 

Om det er noe du lurer på, ta kontakt med din kundeansvarlig.