Hopp til hovedinnhold

Hva er et digitalt årsmøte?

Borettslag og sameier som forvaltes av Usbl har mulighet til å gjennomføre generalforsamlingen/årsmøtet digitalt, via Min side fra 15.mars 2021.

Det digitale møtet er ikke et videomøte eller telefonmøte hvor beboerne møtes i samtid. Møtet gjennomføres ved å logge seg inn på Min side, hvor hver beboer kan kommentere og stemme på sakene som ligger der i løpet av et angitt tidsrom, for eksempel innenfor 8 dager. 

Registrering på Min side

For at alle eierne skal kunne delta på den digitale generalforsamling/årsmøte må de altså ha opprettet en ny profil basert på telefonnummer i den forbedrede Min side. Det er derfor viktig at dere i styret videreformidler denne informasjonen til alle beboere, slik at de kan delta. Vi har også laget en kort beskrivelse som kan vedlegges innkallingen.

Brukerveiledninger

Vi har laget egne brukerveiledninger for både styret og beboerne. Brukerveiledningen for styret og beboerne ligger i Portalen. Vi har også publisert brukerveiledningen til eierne på Min side.

Hva er nytt siden i fjor?

Selv om Usbls digitale løsning ble godt tatt imot har vi jobbet med noen forbedringer. Les mer om nyhetene i det digitale årsmøtet under.

Nyheter i det digitale årsmøtet

Den digitale gjennomføringen av årsmøter og generalforsamlinger er videreutviklet fra i fjor og er nå klar til bruk.

Hva er nytt i år:

  • Styret kan lese og skrive kommentarer på saker i Portalen
  • Det er anledning for å stemme etter stemmebrøk (gjelder sameier og boligaksjeselskap)
  • Juridiske eiere kan avgi stemme gjennom registrert fullmakt 
  • Det er anledning for å stemme blankt ved valg 

Styret kan lese og skrive kommentarer i Portalen

Styret kan nå lese og skrive kommentarer fra eierne fortløpende i høringsperioden i Portalen. Det er opprettet en ny flis som vises under menyen generalforsamling/årsmøte. Les mer om dette i brukerveiledningen for digitale møter.

Stemme etter stemmebrøk

Eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper som har andre regler for beregning av flertall og opptelling av stemmer kan nå ivareta disse reglene ved digital gjennomføring av årsmøtet og generalforsamlingen.

Juridiske eiere

Juridiske eiere (kommuner o.l.) kan nå stemme på det digitale møtet med fullmakt. Fullmaktshaver må være registrert i Usbl’s forvaltningssystem i forkant av møtet. Dersom deres borettslag eller sameie har juridiske eiere, anbefaler vi at styret opplyser om dette. Vi har laget en kort brukerveiledning til beboerne som kan vedlegges innkallingen. I tillegg anbefaler vi styret å sende skjema for registrering av fullmakt til eieren i forkant av innkallingen.

Blanke stemmer ved valg

Det er ikke mulig å stemme «mot» en kandidat som er innstilt av enten styret eller en valgkomite. Det er derimot mulig å «hoppe over» kandidaten og dermed avgi en blank stemme. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitt og teller da ikke med i opptellingen.