Hopp til hovedinnhold

Ordensregler i borettslag og sameie gir økt trivsel og minimerer grunnlaget for krangel!

Tydelige ordensregler gjør at trivselsbarometeret stiger der folk bor tett på hverandre.

Far og datter leker i stue. Han får tid til lek siden Usbl sine styretips gjør styrearbeid enklere.

Usbls 5 tips til bedre trivsel i borettslag og sameier:

  • Sørg for trivelige og vedlikeholdte fellesarealer
  • Spre nyttig informasjon og inkluder eierne. Hva skjer? For eksempel hvis større vedlikeholdsprosjekter skal i gang eller det er annet som skaper usikkerhet eller rykter
  • Følg opp saker og sørg for rettferdig behandling
  • Legg til rette for felles sosiale samlinger som dugnad eller sommerfest. Selv om vi skal holde avstand til hverandre akkurat nå er det ikke noe i veien for å organisere en dugnad, men husk å følge retningslinjene som gis av myndighetene. Eller hva med å arrangere en minikonsert i bakgården som alle kan nyte fra egne balkonger? 
  • Vær åpen for forslag fra beboere som for eksempel innspill om beplantning, vedlikehold, innhold i ordensregler og så videre

Dette krangler vi om i borettslag og sameie

Beboere krangler i noen tilfeller om busker og trær som skygger for utsikten, støy fra naboen og røyking på balkongen. Det er fint at styret har ordensregler å støtte seg på for å regulere at alle tar hensyn til hverandre. For å få til økt trivsel for alle i sameiet eller borettslaget, så burde man regulere bruken av boligen og fellesarealene slik at man får mindre konflikter.

Slik skaper du gode ordensregler i borettslaget og sameiet

De fleste har en iboende forståelse for at man må ta ekstra hensyn når man bor i et borettslag eller sameie. Men ikke alle. I ordensreglene bør det derfor gå frem hvordan sameiet eller borettslaget skal drives i det daglige. Reglene bør spesifisere når det skal være ro, hva som kan monteres på fasader, hvor man kan og ikke kan parkere og hvor sykler og akebrett skal oppbevares. Skal det være lov å grille? I så fall med gassgrill eller elektrisk grill? Er det lov med dyrehold, og i så fall hvilke rutiner skal borettslaget ha for lufting av hund? Det er også viktig å presisere at alle i sameiet eller borettslaget er forpliktet til å følge ordensreglene enten man er enig i dem eller ikke. Dette er spesielt viktig i disse dager, hvor mange sitter og jobber eller har skole hjemmefra. Vis hensyn til hverandre og unngå unødvendig støy også på dagtid.  

Ting som øker trivsel i borettslaget og sameiet

Der flere generasjoner samles, er som regel trivselsfaktoren høy. Det å arrangere en mini- olympiade der alle barna blir kjent med hverandre gjennom lek og moro kan være en fin ting å gjøre, men først når vi er tilbake til normale omstendigheter.  

Andre eksempler på ting som øker trivselen i borettslaget eller sameiet er innbydende fellesarealer. Et pent blomsterbed og en nyklipt plen gjør faktisk noe med oss, selv om vi ikke alltid merker det selv. Akkurat nå kan dere jo invitere til en dugnad, som består i at styret fordeler ulike oppgaver, men organisert slik at ikke alle oppholder seg i fellesarealene samtidig og at utstyr håndteres på en måte som ivaretar smitteverntiltak. På den måten kan dere benytte muligheten ved at mange er hjemme, til å lage det hyggelig rundt dere på en trygg måte.  

Dugnad i borettslaget og sameiet

Dugnader kan oppleves mer som en plikt enn hygge nå som alle har det så travelt. Her gjelder det å bruke gulrot fremfor pisk, for når beboerne først har møtt opp, så er sjansene store for at de vil synes det er hyggelig å bidra til trivselen i borettslaget eller sameiet.