Hopp til hovedinnhold

Bidra til biomangfold

Vær med på å sikre humlenes levekår i Norge

Flere arter av humler har forsvunnet eller fått sterkt reduserte bestander mange steder i verden. Flere humlearter knyttet til det åpne kulturlandskapet er sjeldne og truede.

Alt i alt ser vi at humlene er viktige for oss på mange forskjellige måter. Deres tjenester er høyt aktet av bøndene og mange andre, de er svært viktig for plantene, og den kulturelle verdien er stor.