Hopp til hovedinnhold

– Det kan umulig blir verre enn dette

Det sa Anne-Marie Vikla, kommunalsjef for arealplan og klima og miljø i Drammen, etter å ha fått presentert resultatene fra NBBL’s boligvennlighetskåring, hvor Drammen havnet på 115. plass av 119 målte kommuner.

Kvinne holder foredrag foran en skjerm

Boligvennlighetskåring og frokostmøte

Boligvennlighetskåringen er en rangering av norske kommuner etter hvor gode de er til å fremme boligbygging. Kommunene som har blitt målt har alle over 10.000 innbyggere. Kåringen er gjennomført i regi av NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund) og Samfunnsøkonomisk Analyse.

I den anledning inviterte Næringsforeningen i Drammen og Usbl til frokostmøte 25. mai, der over 60 lokale bransjeaktører, næringsutviklere, politikere, kommunen og andre relevante aktører møtte opp for å få presentert Drammens resultater i NBBL’s boligvennlighetskåring.

Administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun, innledet møtet med å uttrykke takknemlighet overfor kommunen og politikere som ønsker å delta på slike arenaer og føre konstruktiv dialog med bransjen.

– Dette er et stort steg i riktig retning. Vi har ikke invitert kommunen for å kritisere den, men heller for å møtes under gode forutsetninger og basert på fakta se på hva vi kan bidra med for å gjøre Drammen til en mer boligvennlig kommune, sa Bruun.

En man holder foredrag foran en skjerm
Administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Treg saksbehandling

Kommunen ble utfordret ved flere anledninger. En av hovedutfordringene utbyggere og andre aktører står overfor er treg saksbehandling i kommunen. Dette er også en av grunnene til at Drammen kommer dårlig ut av boligvennlighetskåringen, som ble presentert av Andreas Benedictow, sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk Analyse.

Kommunalsjefen anerkjente utfordringen, men var tydelig på at «nye Drammen kommune» kun er tre å gammel, og at politikernes ambisjoner for fremtiden står i stil til utbyggernes forventninger.

– Det er vanskelig å si helt konkret hva som vil skje, men at våre saksbehandlere skal svare på henvendelser fra utbyggere, og at vi skal samarbeide bedre, det er sikkert, sa kommunalsjefen til salen.

Konkrete utfordringer

Vera Houck, direktør for bolig- og prosjektutvikling i Usbl, holdt et innlegg om hva som kjennetegner kommunene der utbyggere har et godt samarbeid med kommunen.

– Robuste planer, god kommunikasjon, forutsigbare infrastrukturbidrag og riktig tidsbruk gjennom godt samarbeid er kjerneegenskapene vi setter pris på, når vi satser i en kommune. Jeg er glad for å høre at kommunen og politikerne har mange og store ambisjoner og ønsker vekst i Drammen. Drammen er et sted folk ønsker å bo, og er en kommune med meget gode forutsetninger for videreutvikling, sa Houck.

Kvinne holder foredrag foran skjerm
Vera Houck, direktør for bolig- og prosjektutvikling i Usbl.

Sosial bærekraft

Anne-Marie Vikla nevnte ved flere anledninger at sosial bærekraft er viktig for at alle skal ha råd til å kjøpe egen bolig, også i pressområdene. Kommunalsjefen påpekte at kommunen ikke kan gjøre jobben alene, og at boligbyggere også har ansvar for sosial boligbygging. Hun etterlyser generelt mer sosial bærekraft i boligbyggingen.

Regionleder for Usbl i Buskerud, Johan Fredrik Høvås var enig i kommunalsjefens betraktning, men mener den er litt for enkel:

– I Usbl er vi veldig opptatt av bærekraft. Vi som boligbyggelag og boligutvikler ønsker å bidra for å hjelpe flere inn på boligmarkedet og løfte sosial bærekraft på dagsorden. Det er derfor vi har gjennomført leie til eie-modellen på vårt prosjekt her i Drammen, men vi må ikke glemme at det viktigste med tanke på sosial bærekraft er å bygge nok boliger til å holde prisveksten nede og dette må kommunen legge til rette for, sa Høvås etter frokostmøtet.

Mann smiler
Regionleder for Usbl i Buskerud, Johan Fredrik Høvås.

NBBL fornøyd med kommunens respons

NBBLs administrerende direktør, Bård Folke Fredriksen, var meget fornøyd med frokostmøtet og kommunens respons på kåringen og utfordringene boligutviklerne står overfor:

– Jeg syns kommunen tok dette konstruktivt, og vil gå inn i tallene for å se hva de kan forbedre seg på, og det er hele poenget til NBBL, for vi tror kommunene kan lære av hverandre.

– I dag opplevde jeg at kommunen uttrykte at de ville ha mer uformell kontakt og avklaringer tidligere i reguleringsplanprosessene. Det tror jeg er bra. I tillegg er kommunen opptatt av sosial bærekraft, som boligbyggelag som Usbl nettopp står for, sa Folke Fredriksen til Usbl’s utsending.

Mann holder foredrag foran skjerm
NBBLs administrerende direktør, Bård Folke Fredriksen.