Hopp til hovedinnhold

Arbeiderpartiet lover borettslag og sameier strømhjelp

Borettslag og sameier med fellesmålere inkluderes i regjeringens kompensasjonsordning.

- Alle husholdninger skal få støtte. Det er en ekstrem situasjon – høye strømpriser. Mange sliter økonomisk. Vi skal hjelpe dem. Det er budskapet fra regjeringspartiene, sa leder i stortingets energi- og miljøkomite, Terje Lien Aasland (AP) til NTB

På regjeringen.no står følgende: 

«Ordninga vil også omfatte fellesmålt hushaldningsforbruk og gardsbruk. Her står det framleis litt arbeid att, og i proposisjonen som er sendt til Stortinget har regjeringa lagt til rette for å inkludere desse kategoriane i ordninga så raskt som mogleg. Dette kan først skje når det er funne gode praktiske løysningar på korleis straumforbruk i landbruket og fellesmålt hushaldningsforbruk i burettslag og liknande kan skiljast ut.» 

Les mer om dette på Norske boligbyggelags landsforbunds nettsider. 

Vi vil fortsette å følge saken tett, til ordningen trer i kraft.