Hopp til hovedinnhold

Ord og begreper

Det brukes mange fremmedord i boligbyggelagsvirket og i tilknytning til borettslag og sameier. Her får du en forklaring på de fleste ord og begreper. 

Andelseier, Ansiennitet, Boligaksjeselskaper, Boligselskap, Borettslag, Bruksoverlating, Dugnad, Eierseksjonseier, Eierseksjonssameie, Eksklusiv bruksrett, Felleskostnader, Forkjøpsrett, Generalforsamlingen, Salgspålegg, Styret, Vedlikeholdsansvar, Årsmøtet

Andelseier

Å være andelseier vil si at du eier en en bolig – eller en andel – i borettslaget, at du har eksklusiv bruksrett til boligen din, og vanlig bruksrett til alle fellesarealene.

Ansiennitet

Som medlem i et boligbyggelag samler du ansiennitet fra det øyeblikket din innmelding er registrert betalt. Din ansiennitet forteller hvor lenge du har vært medlem og er avgjørende når forkjøpsretten skal brukes.

Boligaksjeselskaper

Et boligaksjeselskap er et aksjeselskap med samme formål som et borettslag, altså et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett).

Dersom du bor i et boligaksjeselskap gjelder i hovedsak de samme reglene for bruksretten som i borettslag.

Boligselskap 

Boligselskap er en fellesbetegnelse for borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper.

Borettslag

Et borettslag er en type boligselskap. Et borettslag er ofte leiligheter i én eller flere boligblokker, men kan også være rekkehus. Et tilknyttet borettslag er et borettslag der vedtektene sier at eierne også skal være andelseiere i et bestemt boligbyggelag. Frittstående borettslag har ingen slike vedtektsfestede tilknytninger. Borettslagsloven sier at et borettslag har som formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom og forvalte eiendommen på vegne av fellesskapet.

Bruksoverlating

Bruksoverlating betyr utleie av boligen. Hovedregelen i borettslag er at boligens eier selv skal bo i boligen. Det finnes imidlertid noen unntak fra denne regelen.

Dugnad

Alle i boligselskapet går sammen om å utføre en jobb uten at noen får lønn, ofte i forbindelse med vedlikehold, renhold eller rydding. Dugnad blir ofte brukt for å spare boligselskapets penger, slik at felleskostnadene kan holdes nede.

Eierseksjonseier

En eier av en bolig i et sameie kalles eierseksjonseier, og har eksklusiv bruksrett til egen bolig og rett til bruk av fellesarealene.

Eierseksjonssameie

Et eierseksjonssameie, oftest kalt sameie, er en type boligselskap. Finn ut mer om forskjellen mellom borettslag og sameier.

Eksklusiv bruksrett

Som eier i et borettslag eller sameie har du eksklusiv bruksrett til din egen bolig, som vil si at du har enerett til å bruke boligen din slik du vil så lenge det er i tråd med lov og vedtekter. 

Felleskostnader

Felleskostnader er de månedlige utgiftene til driften av eiendommen som skal betales av beboerne i borettslaget eller sameiet. Borettslag kan også ha felles lån, og i det tilfellet vil også lånekostnadene være en del av felleskostnadene.

Forkjøpsrett

Som medlem i et boligbyggelag har du forkjøpsrett på boliger knyttet til boligbyggelaget. Det betyr at du har rett til å kjøpe en bolig til den prisen selgeren har akseptert, uten at du trenger å være med i budrunden. Forkjøpsretten gjelder også i forbindelse med helt nye boligprosjekter. Som medlem har du også fortrinnsrett på utleieboliger. Finn ut alt du trenger å vite om forkjøpsretten her.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er den øverste myndigheten i borettslaget. Alle andelseierne har forslags-, møte- og talerett under generalforsamlingen. Kun saker som er nevnt i innkallingen til generalforsamlingen kan behandles. Ordinær generalforsamlingen avholdes en gang hvert år, men styret kan også kalle inn til ekstraordinær generalforsamling ved behov.

Salgspålegg

Salgspålegg kan gis til en eier i et borettslag som ikke vil innordne seg fellesskapets regler, enten det dreier seg om manglende betaling av felleskostnader, husbråk eller at beboeren ikke bruker boligen i henhold til lov og vedtekter. Salgspålegget gir styret myndighet til å pålegge andelseieren å selge leiligheten og flytte.

Styret

Styret velges av beboerne i borettslaget eller sameiet og har ansvaret for den daglige driften og forvaltningen av både selskapet og eiendommen. Styret har også ansvar for at innbetalinger av felleskostnader dekker alle utgiftene til borettslaget.

Vedlikeholdsansvar

Den enkelte andelsseier (eier i et borettslag) har ansvar for det innvendige vedlikeholdet av egen leilighet, mens styret i borettslaget har vedlikeholdsplikt når det gjelder alt av fellesarealer.

Årsmøtet

Årsmøtet er den øverste myndigheten i sameiet. Alle sameierne har forslags-, møte- og talerett under årsmøtet. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år, men styret kan også kalle inn til ekstraordinært årsmøte ved behov.