Hopp til hovedinnhold

Christian Vammervold Dreyer blir administrerende direktør i Usbl

Estimert lesetid: ca. minutt(er)

Christian Vammervold Dreyer kommer fra jobben som direktør for kommunikasjon, samfunnskontakt og sosial bærekraft i Heimstaden Group/Fredensborg AS. Han tiltrer stillingen som administrerende direktør i boligbyggelaget Usbl senest 1. januar 2025.

  - Usbl har et solid fundament skapt over generasjoner, og den viktige samfunnsrollen og de ambisiøse fremtidsplanene motiverer meg sterkt. På vegne av medlemmene har vi satt oss høye kommersielle og -bærekraftsmål. Sammen med dyktige kollegaer i Usbl ser jeg frem til å nå disse målene og gripe mulighetene vi har for å utvikle Usbl videre, sier Christian Vammervold Dreyer.

Dreyer var leder for Eiendom Norge fra 2013 til 2019 og var sentral i å bygge opp selskapet til å bli en ledende bransjeorganisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål. I tillegg var han styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund fra 2008 til 2012, og har mer enn 25 års erfaring fra eiendomsbransjen, hvor av 15 av disse i toppleder-roller.

  - Christians bakgrunn, kompetanse og verdier passer godt med Usbls rolle som medlemseid samfunnsaktør og -boligutvikler. Vi er fornøyde med å ha ansatt en av de som kan boligbransjen best i landet, men også en som kan bidra til å sette selskapets, og våre medlemmers, interesser på den politiske dagsorden og i det offentlige ordskiftet. Vi ser frem til å få Christian på plass, og ønsker han velkommen til Usbl, sier styreleder i Usbl, Ole Revhaug.

Julija Molandsveen fortsetter som konstituert administrerende direktør frem til Dreyer starter i Usbl.

 

 

Foto: Heimstaden