Hopp til hovedinnhold

Kan jeg leie ut via Airbnb?

Det har blitt mer og mer populært å drive utleie av boligen via tjenester som Airbnb. Er dette tillatt i borettslag og sameie, eller kan styret nekte slik utleie?

Utleie i sameier

I et sameie er hovedregelen at utleie av bolig er tillatt, også når det gjelder utleie via Airbnb. I noen tilfeller kreves det godkjennelse fra styret, så du bør sjekke sameiets vedtekter før du leier ut boligen din.

Utleie i borettslag

Mulighetene for utleie i et borettslag er mer begrenset enn i et sameie. I borettslag er det i prinsippet eieren som skal bo i boligen. Generelt sett må du ha bodd i boligen i minst ett år før du kan leie ut, og da kun for tre år om gangen. Denne regelen faller derimot bort ved midlertidig behov for å flytte, for eksempel i forbindelse med jobb eller utdannelse i en annen by.

Korttidsutleie via Airbnb er imidlertid neppe særlig praktisk i disse tilfellene. Mer praktisk er det at du benytter deg av utleie via Airbnb når du selv bor i boligen, men er bortreist i kortere perioder. Dersom du selv bor i boligen har du nemlig etter borettslagsloven § 5-4 rett til å overlate bruken til andre uten samtykke fra styret. Dette innebærer at du har rett til å leie ut ett eller flere rom i boligen til hvem du vil, så lenge du selv bor der. Det har ikke betydning om slik utleie skjer gjennom Airbnb eller på annen måte. Det er heller ikke noe krav om at du skal informere styret om dette.