Om Usbl

Usbl er et av Norges største boligbyggelag. Helt siden 1948 har vi bygget og forvaltet boliger for våre medlemmer, og i dag bygger vi alt fra urbane leiligheter til koselige rekkehus i skogkanten. Med vår mangeårige erfaring og solide kompetanse gir vi deg den tryggheten du trenger i hverdagen og i hjemmet.

Usbl’s visjon og verdier

I Usbl er vi opptatt av fremtidens muligheter, samtidig som vi skal bringe videre vår erfaring som boligaktør gjennom 70 år. Vi ønsker å tilby en helhetlig bo opplevelse, og har en visjon om å skape den beste bolig- og kundeopplevelsen for alle våre medlemmer og kunder. Vårt mål er at alt vi tilbyr er med på å gjøre det enklere for deg og ditt hjem.

Dette gjør vi ved å fokusere på kundebehov, innovasjon, lønnsom vekst og stadige forbedringer i måten vi gjør ting på.

For å klare dette må vi være åpne, modige og ansvarlige. Dette er våre verdier, og skal prege hvordan vi oppleves både kollegaer imellom og av våre kunder og samarbeidspartnere.

Hva betyr verdiene for oss i Usbl

Åpen
Åpenhet betyr tillit og lagånd og involvering. Det handler om å dele, om å være nysgjerrig og å spille hverandre gode. Sammen skal vi hele tiden se etter nye løsninger og smartere måter å gjøre ting på, og alltid med kundens behov i fokus.

Modig
Uten mot står vi stille. Vi lever i en verden som forandrer seg raskt, og vi må våge å utfordre etablerte sannheter. Det handler om å være frampå og tenke nye utradisjonelle tanker. Våre produkter og tjenester skal ivareta både dagens og fremtidens behov.

Ansvarlig
Usbl har en historie som en ansvarlig og samfunnsbevisst boligaktør. Alt vi gjør påvirker noe av det viktigste i folks liv – nemlig deres hjem. Vi er opptatt av både menneskene som bor og samfunnet vi er en del av, derfor bygger og forvalter vi våre boliger med et spesielt fokus på miljø og bærekraft.

Med miljø og bærekraft på agendaen

Miljøsertifisering er et av flere tiltak Usbl har satt i gang, i arbeidet med å øke vårt fokus på miljø og bærekraft både internt og eksternt.

I løpet av 2018 økte vi vårt miljøfokus, for å møte stadig økte krav og forventinger fra kunder og samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret startet arbeidet med å bli et Miljøfyrtårn, og i desember ble hovedkontoret i Oslo godkjent. De andre kontorene i Usbl er nå i gang med å gjøre tilsvarende arbeid.

 

 

Ledergruppen i Usbl


Johan Bruun

Administrerende direktør

Irene Kristiansen

Viseadministrerende direktør

Thomas Dørum

Thomas Dørum - CFO Usbl

CFO

Knut Sannem

Direktør juridisk

Inger-Marie Aasen

HR-sjef

Andreas Berggren Eskelund

Direktør bedriftsmarked

Vera Houck

Direktør nye boliger

Hallvard Bratberg

Direktør privatmarked

Liv Krabbe Kyvåg

Direktør marked og kommunikasjon

 

Foto: CF-Wesenberg