Hopp til hovedinnhold

Vilkår fordelsprogram

For deg som er medlem i boligbyggelaget og vil ta i bruk fordelsprogrammet, Boligbyggelagenes medlemsfordeler.

En far og datter som sitter ved et spisebord og tegner.

Vilkår per 29. september 2021

1. Generelt

1.1.  Fordelsprogrammet
Fordelsprogrammet er en tjeneste til boligbyggelagets medlemmer der man får tilgang til gode rabatt- og bonusavtaler med våre samarbeidspartnere. Oversikt over hvilke fordeler og hvor stor bonus du får hos hver enkelt, finner du på Min side eller hjemmesiden til boligbyggelaget.

Som medlem i boligbyggelaget får du tilgang til fordelsprogrammet og gjelder for deg som privatperson.

1.2. Gyldighet  
Vilkårene i fordelsprogrammet gjelder fra tidspunkt for innmeldelse i boligbyggelaget. 

2. Endring av vilkår

Vilkårene vil kunne endres. Oppdaterte vilkår vil du til enhver tid finne her.

3. Bonus

3.1. Vilkår for opptjening av bonus
For å ta i bruk fordelsprogrammet, og -benytte deg av fordelene og kunne opptjene bonus må du være fylt 15 år.
For å få bonus når du handler, må du registrere ditt betalingskort på Min side og betale med ditt registrerte betalingskort. 

For å få utbetalt opptjent bonus må du også registrere kontonummeret som bonus skal utbetales til på Min side.

Det registreres ikke bonus ved bruk av Apple Pay og Google Pay og andre tilsvarende løsninger.

3.2. Opptjening av bonus
Hos våre samarbeidspartnere som gir bonus beregnes bonus ut fra en prosentsats av betalt beløp som du får godskrevet din bonuskonto etter at du har handlet.

Det blir ikke beregnet bonus på kjøp fra våre samarbeidspartneres nettbutikker med mindre dette er tydelig kommunisert i fordelen.

3.3. Utbetaling av bonus
Du kan enkelt be om en overføring av bonus fra din bonuskonto til din registrerte bankkonto ved å logge inn på Min side forutsatt at bonusbeløpet over kr 1. Bonus er tilgjengelig for uttak 30 dager etter kjøpsdato. 

3.4. Bonus ved opphør av medlemskap i boligbyggelag
Ved opphør av ditt medlemskap i boligbyggelaget utbetales opptjent bonus automatisk til kontonummer som er registrert for utbetaling, uavhengig om det tegnes nytt medlemskap eller ikke.  Dersom kontonummer for utbetaling ikke er registrert vil du som medlem bli bedt om å registrere dette på Min side med en frist på 14-dager.    

3.5. Bortfall av bonus (foreldelse)
Bonus som ikke er bedt om å bli utbetalt til din bankkonto innen tre år etter at bonusen er opptjent, blir foreldet (lovens foreldelsesfrist). Bonus som nærmer seg foreldelsesfristen vil gå frem av Min side.  

3.6. Reklamasjon/manglende bonus-registrering
Ved reklamasjon på beregnet bonus, må kvittering på kjøp fremlegges til boligbyggelaget. Frist for å reklamere er senest en måned etter at handelen har funnet sted. Vi etter registrerer bonus ved systemfeil. Har du derimot glemt å registrere betalingskortet ditt som du benyttet ved gjennomføring av kjøp, da du foretok kjøpet, blir ikke bonus etter registrert.

3.7. Ansvar for bonus ved konkurs eller avtalebrudd
Du har ikke krav på bonus dersom samarbeidspartnere unnlater å innbetale denne på din bonuskonto som følge av konkurs eller avtalebrudd fra samarbeidspartnerens side.

3.8. Force Majeure
Skulle det oppstå en situasjon som boligbyggelaget ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, og som hindrer boligbyggelaget fra å oppfylle sine forpliktelser etter denne avtalen, i forbindelse med registrering eller uttak av bonus eller ved kjøp av produkter/tjenester, opphører boligbyggelagets sine forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

4. Rabatt

Hos samarbeidspartnere som tilbyr rabatt vil du oppnå rabatt ved kjøp i fysisk butikk mot at du fremviser ditt medlemsbevis i boligbyggelaget.

5. Personvern

Alt som omhandler personvern, er beskrevet i boligbyggelagets sin personvernerklæring.  

6.  Vår kommunikasjon med deg 

6.1. Innledning
Formålet med å behandle personopplysninger som registreres om deg er for å ha nødvendig grunnlag for å beregne og utbetale bonus, samt tilpasse kommunikasjon til deg.

6.2. Informasjon og medlemstilbud
Som medlem i boligbyggelaget vil du motta informasjon og medlemstilbud hos samarbeidspartnerne direkte fra boligbyggelaget.

7. Annet

7.1. Ansvar
Boligbyggelaget påtar seg ikke noe selvstendig ansvar for mislighold e.l. fra boligbyggelagets samarbeidspartnere. Dette gjelder også ikke utbetalt bonus.
 
7.2. Kontakt
Alle henvendelser som gjelder dette fordelsprogrammet, skal rettes til boligbyggelaget.