Hopp til hovedinnhold
Eiendom og økonomi
Nå har du rett til ladepunkt for elbil i borettslag og sameier
Ø
nsker du å få elbil-lader på parkeringsplassen din i borettslaget eller sameiet ditt? Helt nye regler gir deg rett til å montere ladepunkt for elbil eller hybridbil der du parkerer.
Estimert lesetid: ca. minutt(er)
25. januar 2021

Fra 1. januar kan boligeiere som disponerer parkeringsplass i borettslag og sameier, montere ladepunkt for elbil uten at styret, generalforsamlingen eller årsmøtet kan nekte, vel å merke med noen få unntak.

Her gir advokat Marianne Raa Bjaaland fra Usbl deg svar på 7 viktige spørsmål rundt lading av elbil i borettslag og sameier og hva den nye loven om rett til montering av ladepunkt vil ha å si for deg som har elbil eller hybridbil.

Advokat og leder av advokatkontoret i Usbl, Marianne Raa Bjaaland.

1. Hva innebærer den nye loven om rett til ladepunkt for elbil på parkeringsplass?

– Før lovreguleringen var det opp til flertallet i borettslaget eller sameiet å bestemme om boligeierne skulle kunne etablere ladepunkt.

De nye reglene innebærer at alle som har rett til å parkere på eiendommen til sameiet eller borettslaget, i utgangspunktet har rett til å kunne etablere ladepunkt for elbil (og hybridbil) på parkeringsplassen.

Styret kan bare nekte etablering av ladepunkt dersom det foreligger en saklig grunn. Årsmøte og generalforsamling kan bare i begrenset grad overprøve styrets beslutning.

2. Må jeg ha fast parkeringsplass for å få tilgang på lader til elbilen?

– Nei.

Boligeier som disponerer egen parkeringsplass, eller har rett til å parkere på borettslagets eller sameiets eiendom, har rett til å sette opp ladepunkt. Det vil si at retten til å sette opp ladepunkt til elbil også gjelder en boligeier som ikke har en fast parkeringsplass.

Men for boligeiere uten fast parkeringsplass, vil retten til å kunne sette opp et ladepunkt ikke innebære at ladepunktet blir boligeierens private ladestasjon. Ladepunktet kan også benyttes av andre boligeiere med rett til å parkere.

3. Hvordan går jeg fram dersom jeg ønsker å sette opp lader til bilen?

– Dersom du ønsker å sette opp en lader til bilen, må du først be styret om samtykke til å sette opp ladepunktet.

4. Hvem betaler for oppsett av ladepunkt til elbil? Er det en del av felleskostnadene, eller må jeg bekoste alt selv?

– Det er boligeier som må dekke utgiftene til oppsett av ladepunkt for elbil som settes opp på et område som boligeier har eksklusiv bruksrett til.

For oppsett av andre ladepunkter, betales ladepunktet som utgangspunkt av alle i borettslaget eller sameiet og blir en del av felleskostnadene.

Dersom det er nødvendig å gjøre endringer i øvrig infrastruktur, eksempelvis oppgradering av det lokale strømnettet, for å legge til rette for oppsett av ladepunkt til elbil, er dette i utgangspunktet en felleskostnad som skal fordeles mellom samtlige boligeiere etter de alminnelige reglene i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Det vil likevel i noen tilfeller kunne være slik at ikke alle boligeiere er forpliktet til å være med på å dekke kostnader til øvrig infrastruktur og felles ladepunkter.

5. Hvem betaler for strømmen til elbil-lading?

– Det er boligeier som må betale for strømmen til lading av elbil i borettslaget eller sameiet.

6. Når kan styret si nei til oppføring av ladepunkt til elbil og hybridbil?

– Styret kan si nei dersom det er en saklig grunn til å nekte. Dette kan for eksempel være dersom det blir for dyrt for den enkelte boligeier (ref. mulig øvrige infrastrukturkostnader), borettslaget eller sameiet allerede har etablert et godt ladetilbud, eller det allerede er konkrete planer om å bygge ut et fullgodt felles ladeanlegg.
 

7. Hva med mulighet for elbil-lading i nye boliger? 

– I januar 2021 ble det sendt et endringsforslag på høring der det foreslås et krav om at alle nye hus og leilighetsbygg, samt bygg som skal totalrenoveres, skal bygges ladeklare. Høringsfristen utløper den 5. mars 2021, forteller advokat Marianne Raa Bjaaland fra Usbl.

Inspirasjon og tips