Hopp til hovedinnhold

FYLL

Usbl gir deg fri tilgang til Oslos største lerret. Send oss ditt bidrag for å bli med i konkurransen om å dekorere veggen i Bjerregårds gate 10, i krysset Waldermar Thranes gate / Ullevålsveien. Vinneren får 200 000 kr til å dekorere veggen.

Hva er FYLL?

FYLL er en åpen konkurranse for kunstnere i regi av Boligbyggelaget Usbl. Konkurransen gjelder dekorering av veggen i Bjerregaards gate 10 som vender ut mot krysset Waldemar Thranes gate / Ullevålsveien i Oslo. Konkurransen gjøres i samarbeid med Bydel St. Hanshaugen. 

Premiering

Vinneren får sitt kunstverk på den aktuelle flaten, og midler til å dekke kunstnerhonorar og produksjon av kunstverket fra Usbl’s Bomiljøfond og Bydel St. Hanshaugen, totalt kr 200 000. NB! Innsendte bidrag må inneholde budsjett for prosjektet for å bli vurdert.

Slik deltar du! 

Søknaden må inneholde:

  • Skisse av kunstverket på veggens i PDF-format (se vegg legger ned på siden)
  • Informasjon om søker (navn og kontaktinformasjon)
  • Hvis søker er kurator eller representant for kunstner, informasjon om kunstner
  • Budsjett for prosjektet - inkludert honorar, produksjon og oppføring
  • Fremdriftsplan for arbeidet – verket ønskes oppført innen 30. september 2020
  • Beskrivelse av verket

Alle bidrag sendes inn via kontaktskjemaet under innen 1. mai 2020. 

Hvorfor gjør vi dette?

Som medlemseid boligbyggelag er vi opptatt av trivsel og godt bomiljø. Vi ønsker derfor, med vårt konsept FYLL, å gi tomme vegger nytt liv - samtidig som vi støtter kunstnere. I denne konkurransen samarbeider vi med Bydel St. Hanshaugen som bidrar med midler fra sitt gatekunstprosjekt.

Kåring

Alle innsendte bidrag blir vurdert av en jury. Juryen består av personer fra bydelsprosjektet Oslokassa, ansatte i Bydel St. Hanshaugen, ansatte i Usbl og Viktor Gjengaar fra Urban Samtidskunst.

Kriterier

Usbl og Bydel St. Hanshaugen jobber aktivt mot all form for diskriminering på bakgrunn av etnisk opprinnelse, religion, kjønn, funksjonsferdighet, alder og seksuell orientering. Bidrag som inneholder kunst som har sterke politiske uttrykk, inneholder rasisme eller annet støtende uttrykk blir ikke akseptert eller vurdert.

Meld deg påOmrådekart