Hopp til hovedinnhold

Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Usbl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din.

Illustrasjon av en gang i en boligblokk.

Utleie i borettslag

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Det kan ta opp til 30 dager å behandle søknaden. Registrering av utleie koster 775 kroner.

Utleie i sameie

Du som bor i et sameie står fritt til å leie ut boligen din, men du kan bruke dette skjemaet til å registrere en ny leietaker dersom det er ønsket praksis der du bor. Registrering av utleie koster ingenting for deg som bor i sameie. 

Ta kontakt med styret vedrørende bytte av leietaker, innenfor godkjent periode.

Du kan bruke dette skjemaet til å søke om å leie ut boligen din, så vil vi ta søknaden videre til styret der du bor.

Søk om utleie
Vi trenger din midlertidige adresse for å være sikre på at eventuell brevpost fra Usbl kommer frem til deg i løpet av utleieperioden.
Husk å oppgi landet du skal bo i dersom du skal flytte ut av Norge.

dd.mm.åååå


Som nevnt i borettslagslovens § 5-5, må eieren ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene for å kunne leie ut.
Fylles kun ut dersom du ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Som nevnt i borettslagslovens § 5-6, må det foreligge en særskilt grunn for utleie av boligen dersom eieren ikke oppfyller dette kravet. Særskilt grunn kan for eksempel være jobb- eller studieopphold i utlandet.
 Jeg bor i sameie og ønsker bare å registrere leietakeren.