Hopp til hovedinnhold

Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Usbl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din. Du kan bruke dette skjemaet til å søke om å leie ut boligen din, så vil vi ta søknaden videre til styret der du bor.

Illustrasjon av en gang i en boligblokk.

Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget.

Det kan ta opp til 30 dager å behandle søknaden. Registrering av utleie koster 775 kroner.

Du som bor i et sameie står fritt til å leie ut boligen din, men du kan bruke dette skjemaet til å registrere en ny leietaker dersom det er ønsket praksis der du bor.

Ta kontakt med styret ved ønske om bytte av leietager innenfor godkjent periode.

Søk om utleie
Vi trenger din midlertidige adresse for å være sikre på at eventuell brevpost fra Usbl kommer frem til deg i løpet av utleieperioden.
Husk å oppgi landet du skal bo i dersom du skal flytte ut av Norge.

dd.mm.åååå


Som nevnt i borettslagslovens § 5-5, må eieren ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene for å kunne leie ut.
Fylles kun ut dersom du ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Som nevnt i borettslagslovens § 5-6, må det foreligge en særskilt grunn for utleie av boligen dersom eieren ikke oppfyller dette kravet. Særskilt grunn kan for eksempel være jobb- eller studieopphold i utlandet.
 Jeg bor i sameie og ønsker bare å registrere leietakeren.