Hopp til hovedinnhold

Usbl har satt miljø og bærekraft på agendaen

Det siste året har Usbl økt sitt miljøfokus og tar nå et enda tydeligere samfunnsansvar på miljøsiden.

Bygg og anleggsbransjen er en av de bransjene som belaster miljøet mest, og vi ønsker derfor miljøfokuset både internt i vår egen drift, men også inn i hvordan vi bygger og forvalter våre boliger. 

I løpet av fjoråret startet arbeidet i Usbl med å bli et Miljøfyrtårn, og i desember ble hovedkontoret i Oslo godkjent. De andre kontorene i Usbl er nå i gang med å gjøre tilsvarende arbeid. I tillegg har vi som medlem i Grønn Byggallianse forpliktet oss til å alltid vurder strakstiltakene de har definert i våre boligprosjekter.


Vi oppfordrer alle våre medlemmer og forvaltningskunder til å ta gode miljøvalg, og kan love dere at Usbl skal være leverandøren som fremover i enda større grad tilbyr produkter og tjenester som tar miljø og bærekraft på alvor.