Hopp til hovedinnhold

Bevar Vedlikehold for mindre borettslag og sameier

Vedlikeholdsplan skreddersydd for deres behov.

Det er bygningsmassen som representerer den største verdien i borettslaget og sameiet. Fordi bygningene eldes for hvert år, synker også ofte verdien med byggets alder. Mangelfullt vedlikeholdsarbeid resulterer som regel i store beløp brukt på utbedring av skader, fordi det ofte må gjennomføres større og mer omfattende rehabilitering.

Nå kan ditt borettslag eller sameie få en skreddersydd vedlikeholdsrapport utarbeidet og tilpasset for å lette styrets arbeid rundt vedlikeholdsplanlegging og budsjettering for de neste 5 årene. Pris fra kroner 19 500,- eks. MVA.

Utviklet for mindre borettslag og sameier

Usbl har utvikletet en ny og mer tilpasset vedlikeholdsplan for mindre borettslag og sameier. Vedlikeholdsplanens hovedfunksjon er at styret skal kunne få se hvilke vedlikeholdstiltak som vil komme de neste årene. Planen leveres elektronisk som en PDF når den er ferdig utarbeidet.

I vedlikeholdsplanen får dere 

  • Forslag til avsetning for planlagt vedlikehold.
  • Prioritert liste over kommende tiltak i årene fremover.
  • Budsjettpriser og estimater på utførelse av de tiltakene
  • Grafisk oversikt over kostnader 

Hva er en vedlikeholdsplan

En vedlikeholdsplan gir et dynamisk bilde av vedlikeholdsbehovet og tilstand. Utarbeidelsen inneholder tilstandsvurderingen og registrering av de bygningsdeler som berører styretes ansvarsområder, herunder innvendige fellesområder og eventuelle uteområder.

Utarbeidelse av planen

Når vi lager en vedlikeholdsplan, ligger det en tilstandsvurdering til grunn for denne. Før planen utarbeides vil vi gjøre en befaring i deres borettslag eller sameie, hvor vi ser på tilstanden basert på visuell kontroll. 

Vi befarer fasader, oppganger, kjeller, loft, VVS-anlegg, El-anlegg, uteområder og tak (der det er tilgang), samt garasjer, grøntarealer og parkeringsplasser.  

Usbl's vedlikeholdsplan er en enkel, oversiktlig og et godt arbeidsdokument som vil gir deg og ditt styre et godt utgangspunkt for videre budsjettering og vedlikeholdsplanlegging i årene som kommer.

Pris fra kroner 19 500,- eks. MVA.

Pris vil variere i forhold til størrelsen og kompleksiteten i bygningsmassen.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på utarbeidelse av en vedlikeholdsrapport for ditt borettslag eller sameie, ta kontakt med Aleksander Vethe Sandvig i skjemaet under.

Ta kontakt for tilbud på Bevar Vedlikehold for mindre borettslag og sameier


Fyll inn ditt telefonnummer dersom du ønsker at vi skal ringe deg for mer informasjon. Lar du feltet stå tomt, vil vi kontakte deg via e-post.

Aleksander Vethe Sandvig

Tjenesteansvarlig Bevar