Hopp til hovedinnhold

Trinn 9 – Personvern og El-billading

Personvern

Den som har det daglige ansvaret for borettslaget eller sameiet (styret) har også ansvaret for at personvernreglene overholdes. I den forbindelse må styret blant annet ha kontroll på følgende knyttet til behandling av personopplysninger:

 • Hvilke personopplysninger behandles? Dette bør man ha i en oversikt.
 • Hvem har ansvar for behandlingen av personopplysninger i borettslaget/sameiet?
 • Brukes det databehandlere til å behandle personopplysninger (som forretningsfører, it-selskaper mv.)?
 • Er det inngått databehandleravtaler med disse?
 • Hvor lenge skal personopplysningene oppbevares, og hvordan sikres det at sletting skjer?
 • Hvordan sikres informasjon til de som det behandles personopplysninger om?
 • Hvordan sikrer man rettighetene til de som opplysningene gjelder, som at de skal få innsyn i personopplysningene?

Boligbyggelagenes Storbyfellesskap har i samarbeid med eksterne rådgivere fra KPMG utarbeidet en veileder for styret med vedlegg. Denne veilederen skal forenkle styrets arbeid med å etterleve det nye regelverket. Veilederen finner dere på Portalen.

Elbil og ladestasjoner

Borettslagsloven § 5-11 og Eierseksjonsloven § 25 sier at styret i ikke kan nekte beboere å lade elbil dersom det ikke er en saklig grunn for avslag. Tilrettelegging av infrastruktur og ladepunkter for elbil bør være styrets ansvar.

Finansiering, kostnader og vedlikehold

I forbindelse med tilrettelegging av ladepunkter for elbil bør styret ha kartlagt noen momenter i forkant av et årsmøte:

Finansiering

Normalt finansieres tilrettelegging av infrastruktur for lading av elbil av fellesskapet, og innkjøp av ladebokser dekkes av den enkelte beboer. Unntaket vil være der borettslaget eller sameiet ønsker å opprette et ladetorg som er tilgjengelig for alle.

Kostnader

Dagens ladebokser gir en mer rettferdig fordeling av kostnader fordi de kan kobles opp mot egne betalingsløsninger. Det betyr at beboerne som lader blir direkte belastet for strømforbruket.

Vedlikehold

Vedlikeholdsansvaret bør følge eierforholdet og det er en god ide å inkludere dette i vedtektene. Det foreligger i dag mange aktører i Norge som tilbyr gode ladeløsninger, deriblant Usbl gjennom produktet Usbl Elbillading. Kundeansvarlige i Usbl kan bistå styret med administrative og juridiske avklaringer.

Noen ekstra råd for en god prosess

 • Planlegg tilgjengelighet for alle.
 • Opprett en ladegruppe som kan avklare viktige problemstillinger og innhente tilbud fra ulike leverandører.
 • Lag en kravspesifikasjon hvor dere klargjør hva som er viktig for deres borettslag eller sameie.
 • Søk støtte dersom det finnes støtteordninger i ditt område.