Hopp til hovedinnhold

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid, er i henhold til byggherreforskriften definert som byggherre.

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele byggeprosessen, fra idéutkast, planlegging, byggestart, gjennomføring og til eventuell fremtidig ombygging og rivning.

Usbl Prosjekt kan påta seg oppgaven som Byggherres representant (BHR)

Usbl Prosjekt kan påta seg oppgaven som Koordinator prosjektering (KP) og lage risikokartlegging og SHA-plan for prosjektet.

Usbl Prosjekt kan påta seg oppgaven som Koordinator utførelse (KU) og følge opp SHA-planen og entreprenørens HMS-arbeid på byggeplass.

Ta kontakt for tilbud