Hopp til hovedinnhold

Prosjekt- og byggeledelse

Rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid er normalt omfattende oppgaver som krever oppfølging av personell som har både teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse.

Rehabiliterings- og vedlikeholdsarbeid er normalt omfattende oppgaver som krever oppfølging av personell som har både teknisk, økonomisk og juridisk kompetanse.

Teknisk

Økonomisk

Juridisk

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Oppdragstyper

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

En byggherre er den som eier det tiltaket som skal utføres, dvs. resultatet av entreprisen. Byggherren besitter det øverste ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for alle som skal arbeide i det konkrete prosjektet 

  • Er du kjent med ditt ansvar?
  • Kjenner du dine plikter og oppgaver som byggherre?

Enhver fysisk eller juridisk person som får utført et bygge- eller anleggsarbeid, er i henhold til byggherreforskriften definert som byggherre.

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele byggeprosessen, fra idèutkast, planlegging, byggestart, gjennomføring og til eventuell framtidig ombygging og rivning.

Formålet med Byggherreforskriften er å verne arbeidstakerne mot farer gjennom å ta hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplasser.

Byggherreforskriften gjelder for enhver arbeidsplass hvor det blir utført midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid. 

I byggherreforskriften har også andre aktører plikter, som eksempelvis arkitekter, rådgivende ingeniører og sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøkoordinator (SHA-koordinator).

Usbl Prosjekt tilbyr våre kunder å ivareta byggherres plikter etter Byggherreforskriften.

Nyttige dokumenter

Her kan du laste ned "Er du byggherre".

Her kan du laste ned "Byggherreforskriften".

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på prosjektledelse til ditt borettslag og sameie i dag!


Fyll inn ditt telefonnummer dersom du ønsker at vi skal ringe deg for mer informasjon. Lar du feltet stå tomt, vil vi kontakte deg via e-post.

Daglig Leder Usbl Prosjekt

Lars Iddeng