Hopp til hovedinnhold

Miljø- og energirådgiving

Det er stort fokus på dagens miljøproblematikk og utfordringen vårt samfunn står overfor i fremtiden. Gode miljø- og energiløsninger er viktig når bygg rehabiliteres.

Usbl Prosjekt gir energi- og miljøråd for rehabilitering, vedlikehold og drift av bygningsmasse. 

Vi bistår med:

  • Bærekraftsregnskap til forvaltede boligselskap i samarbeid med forvaltningsrådgiver
  • Miljøsaneringsanalyse av eksisterende bygningsmasse i forkant av rivning og rehabiliteringsprosesser
  • ENØK-analyse for energisparetiltak
  • Energiregnskap for nybygg og større rehabiliteringsoppdrag som endrer på energikilde og energiforbruk

Ta kontakt for tilbud