Hopp til hovedinnhold

Digital gjennomføring av ekstraordinært årsmøte/generalforsamling 

Digitale møter fortsatt mulig

Den 19. juni vedtok Stortinget en midlertidig lov om forlenget frist og unntak fra krav om fysisk generalforsamling og årsmøte for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19-utbruddet.
Det betyr at alle møter som er innkalt før 1. november, kan gjennomføres digitalt hvis styret mener det er den beste løsningen. Mellom 31. august og 1. november gjelder dette ekstraordinære møter, siden fristen for å gjennomføre generalforsamling og årsmøte er passert.

Seksjons- og andelseier kan kreve dokumenter på papir

En endring fra den midlertidige forskriften er et tillegg i § 5 om at «Seksjons- og andelseiere som ønsker innkalling og øvrige dokumenter tilsendt på papir, og har meddelt dette til styret, skal ha rett til å få dette.» Hensikten synes å være at de som ikke vil motta elektronisk kommunikasjon, skal kunne foreta et aktivt valg om å få dokumenter på papir.

Avstemming via Min side

Vår programvare er nå tilrettelagt for at også ekstraordinære årsmøter/generalforsamlinger kan gjennomføres digitalt. Det er samme funksjonalitet som vi hadde for de ordinære digitale møtene. Det vil si at eierne får tilgang til det ekstraordinære årsmøtet/generalforsamling via Min side, der de kan stemme på sakene i det angitte tidsrommet definert av styret i samråd med kundeansvarlig. 

Styret bestemmer

Det er opp til styret å bestemme at et møte skal gjennomføres digital. Dersom styret ønsker å gjennomføre et ekstraordinært møte med fysisk oppmøte, er det viktig at myndighetenes retningslinjer følges. Avstemmingsordningen er på samme måte som tidligere i den digitale løsningen. Styret må derfor vurdere om sakene som skal behandles egner seg for digital gjennomføring. 

Kan beboer kreve at møtet blir gjennomført fysisk?

Nei, i henhold til loven kan ikke andels- og seksjonseiere kreve fysisk møte. Det er også verdt å merke seg at loven åpner for at boligbyggelag og borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseiere, selv om de ikke har gitt samtykke.