Hopp til hovedinnhold
17mar

Kurs i konflikthåndtering og mekling

I samarbeid med advokat og mekler Anniken Qvale har vi utviklet et e-læringskurs i konflikthåndtering og mekling. Hensikten er å gi styremedlemmer i borettslag og sameier innsikt i hvordan en konflikt kan håndteres. Kurset er nå tilgengelig i Styreskolen.

Vi vet at det i borettslag og sameier kan oppstå uenigheter som kan gå ut over bomiljøet og forholdet mellom beboerne. Ofte vil styret bli involvert i slike saker.

I den nye kurset gjennomgår vi hva en konflikt er og hva som skjer når en konflikt øker i omfang. Du vil så lære hvordan du som styremedlem kan være en ressurs som bidrar til at konflikten dempes eller løses.

Når du øker din kompetanse, kommer det hele boligselskapet til gode.

Kurset er en del av Styreskolen, som er utviklet av Norske Boligbyggelags Landsforbund.