Hopp til hovedinnhold

Advokatkontoret i Usbl

Advokatkontoret i Usbl har bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og bistår gjerne våre kunder og medlemmer med juridisk støtte.

Juridisk bistand

Våre advokater har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett i både privat og offentlig sektor. 

Våre spesialområder er:

  • Eierseksjonsloven og burettslagslova, herunder rådgivning til styrer i deres arbeid.
  • Boligrett, herunder tvister rundt naboforhold, mangler, kjøp og salg.
  • Husleierett for private og i næringsforhold, herunder oppsigelse, tvangsfullbyrdelse og opprettelse av leiekontrakt.
  • Lov om håndverkertjenester.
  • Bustadoppføringslova og avhendingslova.
  • Generell kontrakts- og entrepriserett, herunder utbyggingsavtaler.
  • Næringseiendom.

Boligselskaper som er forvaltet av Usbl og alle våre medlemmer får disse tjenestene til en gunstig pris.

Det gjøres oppmerksom på at Advokatkontoret ikke har anledning til å bistå enkeltmedlemmer som bor i boligselskaper forvaltet av Usbl i saker hvor det kan oppstå interessekonflikt med styret i boligselskapet eller som gjelder eiendom som er solgt av Usbl, eller selskaper hvor Usbl har en eierinteresse.

Priser:

Ordinær timepris for advokat er kr 2 975,- eks. mva. for rådgivningsoppdrag, med rabattert timepris for Usbl-forvaltet boligselskap/medlem på kr. 2 200 eks. mva. Det benyttes ordinær timepris i tvistesaker. 

Timepris for advokatfullmektig er henholdsvis kr 1 850,- eks. mva. og kr 2 400,- eks. mva. Det benyttes ordinær timepris i tvistesaker. Det foreligger ordinært rettshjelpsforsikring i tvistesaker, og vi vil som en del av oppdraget søke forsikringsselskapet om å få dekket bistand i saken i henhold til forsikringen.

Advokatkontoret i Usbl

Atle Thorsell

Advokat og leder av advokatkontoret

Anne Christine Ramsdal

Advokat

Magnus Bryn Løberg

Advokat

Elisabeth Faanes

Advokat

Mari Storholt

Advokatfullmektig

Steliana Balabanova

Trainee