Hopp til hovedinnhold

Forberedelse til årsmøte og generalforsamling 2023

Det er tid for planlegging av årsmøter og generalforsamlinger for våren 2023, og det krever noen forberedelser av dere som sitter i styret.

Styrets rådgiver i Usbl vil ta kontakt når dokumenter til årsmøte og generalforsamling er tilgjengelig i Styreportalen under menyen Styrearbeid.  

Årsregnskap for 2022: Regnskapet må styrebehandles og signeres av alle ordinære styremedlemmer. Fullstendighetserklæringen blir tilgjengeliggjort sammen med årsregnskapet og signeres kun av styreleder etter at årsregnskapet er signert.

Forhåndsvarsel til eiere: Styret skal varsle om dato for årsmøte eller generalforsamling til alle eiere, og be om innmelding av saker i god tid før møtet finner sted (ca. 6 uker før). Vi bistår dere gjerne med utsendelse av forhåndsvarsel etter avtale.

Eierne kan melde inn saker via Min side. De innmeldte sakene vil deretter kunne behandles av styret i Styreportalen. Vi gjør oppmerksom på at forslag som gjelder andre saker enn de obligatoriske, må utarbeides slik at det foreligger et klart og tydelig forslag til vedtak. Styret bør også utarbeide en egen innstilling til hvert forslag.  

Mal for årsmelding: Vi anbefaler styret å skrive en oppsummering av året som har vært. Fortell beboerne hva dere har jobbet med, og eventuelt litt om hva dere planlegger framover. Erfaringsmessig ser vi at dette kan spare dere for mange spørsmål fra beboerne. God informasjon skaper fornøyde naboer.  
  
Mal for innkalling: Styret skal fylle ut innkallingen. Dette inkluderer eventuelle ekstra saker fra styret eller eierne. Dette legges til under "Andre saker" i innkallingen. Den ferdig produserte innkallingen skal være levert eierne minst 8 og høyst 20 dager før avholdelse av årsmøtet og generalforsamlingen.  

Valg: Det er viktig at styret nå engasjerer en eventuell valgkomité til å finne kandidater til årets valg. Valgkomiteens innstilling kan vedlegges innkallingen.  

Vi har laget en oppsummering som kan være til god hjelp i forbindelse med arrangering av årsmøtet og generalforsamlingen. Oppsummeringen finner du i Styreportalen