Hopp til hovedinnhold

Blir det fysisk eller digitalt årsmøte i deres boligselskap i år?

Stadig flere ønsker å avholde årsmøtet sitt digitalt, men hvordan vet du om det passer for ditt boligselskap?

Endringer i både burettslagslova og eierseksjonsloven har åpnet for at generalforsamling/årsmøte nå kan avholdes digitalt, som et alternativ til den tradisjonelle, fysiske gjennomføringen som mange er vant til. Usbl tilbyr digitale møter som åpner for skriftlige spørsmål og svar fra eierne og styret, før det avgis stemmer i sakene på agendaen.

Nedenfor følger noen tips om hva styret bør tenke over:  

  • Digitale møter gir stor grad av fleksibilitet til styret og eierne. Ingen låses til å måtte delta på et gitt tidspunkt en gitt dato utover våren. Høringsperiode (for spørsmål og svar til sakene) og avstemningsperiode bestemmes i samråd med deres kundeansvarlig for å sørge for en trygg og god gjennomføring.

  • Egner sakslisten seg i et digitalt møte? Saker med høy kompleksitet og mange detaljer kan lønne seg å ta i et fysisk møte for å enklere kunne svare ut eventuelle spørsmål eller usikkerheter på veien mot et vedtak.

  • Har vi kandidater til alle valg? Ved digitale møter må kandidatene være klare på forhånd for å sikre at nødvendige styreverv besettes. Dersom styret eller valgkomite har utfordringer med å sikre nye kandidater, bør dette prioriteres i løpet av våren.

  • Kostnad ved fysiske møter. Leie av lokaler, utstyr og evt. servering koster. Ved digitale årsmøter slipper man denne kostanden.

  • Hva med beboermøtet vi pleier å ha? Det uformelle beboermøtet kan gjerne kombineres med et digitalt årsmøte, og gjennomføres fysisk på eiendommen før digital avstemning, eller gjennomføres digitalt via en egnet løsning.

 

Ta kontakt med din rådgiver hvis du trenger hjelp til å arrangere et digitalt årsmøte.