Hopp til hovedinnhold

Digitale verktøy for et enklere styreverv

Vi tilbyr flere digitale verktøy som skal gjøre hverdagen til deg som sitter i styret enklere.

Fordeler ved å bruke våre digitale verktøy:

Min side: er både styremedlemmers og beboeres private side. Her finnes blant annet informasjon om de enkelte leilighetene og om felleskostnader. Styret kan kommunisere enkelt med beboere i borettslaget eller sameiet, både til alle samtidig, til enkelte grupper og til individer via Min side. Styret kan også annonsere nyheter og kalle inn til møter.

I tillegg vil beboere som også er Usbl-medlemmer, få nyheter om sine medlemsfordeler og mulighet til å spare opp og få utbetalt bonus på sin konto. 

Styreportalen: er styrets samleside for alt som har med økonomi, faktuering og vedliekhold å gjøre. I tillegg er dette stedet hvor styremedlemmer finner opplæringsmateriell og kurs som gjør dere enda bedre rustet til å styre borettslaget eller sameiet på en best mulig måte. 

Bevar Vedlikehold: Dette er et nettbasert verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i borettslaget og sameiet, og gir dere i styret en fullstendig oversikt over oppgaver og plikter. 

Bevar HMS: er et nettbasert verktøy som hjelper borettslag og sameier med å oppfylle kravene til oppfølging av HMS. Verktøyet gir deg blant annet varsling av oppgaver, effektiv avviksbehandling og full oversikt over kommende HMS-oppgaver. 

Varslingsskjema: