Vi opplever tekniske problemer. Betalingsstatus for felleskostnader kan være påvirket av dette. 

Hopp til hovedinnhold

Usbl tar strakstiltak

Handling er avgjørende for miljøet. Derfor har vi tatt inn over oss Grønn Byggallianse sine 10 strakstiltak. 10 strakstiltak betyr bl.a flere grønne tak, fleksible arealløsninger og miljøvennlig innkjøp.

Usbl har tilsluttet seg til Eiendomssektorens veikart mot 2050 og signert på 10 strakstiltak.

Tiltakene er ment å bidra til et grønt og bærekraftig samfunn, og er utformet for å bli tatt i bruk av en samlet eiendomsbransje.

Strakstiltakene er bra for miljøet, men også for menneskene som skal bo der. Vi får flotte innovative løsninger som skal huse gode bomiljø.

De 10 strakstiltakene er:

  • Innføre miljøledelse
  • Definere bærekrafts-ambisjon i alle prosjekter
  • Vurdere samspill med omgivelsene
  • Etterspørre innovasjon
  • Utnytte takflatene
  • Etterspørre fleksibilitet og arealeffektivitet
  • Stille miljøkrav til bygningsprodukter
  • Etterspørre fossilfri byggeplass
  • Stimulere til en bærekraftig livsstil
  • Utarbeide bruksanvisning for boligkjøpere og leietakere