Hopp til hovedinnhold

Usbl sponsor

Usbl er opptatt av ditt nærmiljø, og ønsker at dette skal være et trygt og sosialt sted for store og små. Vi sponser derfor gode initiativ, sosiale og sportslige arenaer der du bor.

Vår sponsorvirksomhet støtter opp under sunne og bærekraftige nærmiljø. Usbl ønsker derfor å prioritere tiltak/arenaer.

  • Bidrar til økt aktivitet og engasjement
  • Bidrar til å redusere potensielle konflikter  

Hva kan det søkes om:

  • Støtte til lokale idrettsforeninger og lag
  • Støtte til lokale sosiale/ sportslige arrangementer
  • Klima-/ miljøtiltak i nærmiljøet