Hopp til hovedinnhold

E-post og SMS i Portalen – Viktig funksjon i ny drakt og med flere funksjoner 

E-post og SMS-løsningen i Portalen er nå oppgradert og klar til bruk. Området har fått et realt ansiktsløft og fremstår mer brukervennlig enn tidligere.

I tillegg til nye funksjoner er også lastehastighet og responstiden redusert betraktelig. Ny e-postløsning medfører også at enkelte må gjøre endringer knyttet til sin styreadresse.

Noen endringer:

  • SMS-løsning kan nå benyttes også for de uten e-post koblet opp mot Portalen
  • Fane på «hjem» siden i Portalen viser siste aktivitet på e-post og antall ubesvarte e-poster
  • Nytt oppsett for e-postsignaturer ut i fra hvem i styret som svarer ut
  • Bilder/utklipp kan nå sendes per e-post
  • Enklere bruk av mottakerlister 

 
Med ny e-postløsning er det samtidig gjort en innstramming rundt hvilke leverandører som kan benyttes – nettopp for å sikre stabilitet og ytelse. Med ny e-postløsning er det kun Gmail og Office365 som støttes – og det medfører at enkelte styrer enten må bytte leverandør eller koble seg opp mot én av disse.

Vi har tidligere orientert styrene det gjelder om nødvendige endringer, og tilbudt en ny e-postadresse (@mittusbl.no) kostnadsfritt ut året, ferdig konfigurert. Normal pris er 43,-/mnd.  

Tilbudet gjelder også øvrige styrer som i dag ikke har en felles e-postadresse, slik at all historikk og dokumentasjon lagres og tilgjengeliggjøres for fremtidige styrer og risikoen for at personsensitive opplysninger kommer på avveie reduseres.  
 
Om du ønsker mer informasjon, ta kontakt med din kundeansvarlig.