Hopp til hovedinnhold

Direktør Kunde og Marked

Direktør Kunde og Marked i Usbl vil ha det totale ansvaret for forretningsenheten Kunde og Marked, som består av ca. 100 ansatte. Enheten består av flere avdelinger fordelt på 12 ulike kontor, og inkluderer regionledere, teamledere og kundeansvarlige, fagansvar for forretningsførsel, samt avdelingene Nyboligkunde, Marked og Kundesenter. Rollen er en del av ledergruppen i Usbl, og har et overordnet ansvar for selskapets vekst på tvers av Usbls produkter og tjenester.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

  • Resultatansvar for enheten Kunde og Marked
  • Vekstansvar på tvers av Usbls produkter og tjenester
  • Kundeinnsikt som sikrer kundedrevet produkt- og tjenesteutvikling
  • Videreutvikle salgskultur og -metodikk som bidrar til å ytterligere kommersialisere
    virksomheten
  • Sikre merverdi for kundene gjennom optimale prosesser og god kundehåndtering
  • Kulturutvikling som bidrar til økt samarbeid på tvers av regioner og ansvarsområder
  • Organisasjonsutvikling og endringsledelse
  • Kommunikasjon og merkevarebygging

Vi søker deg med ledererfaring fra komplekse organisasjoner, og som har lykkes med å lede gjennom
andre ledere. Kompetanse fra eiendom kan være en fordel, men det viktigste er at du har skapt gode
resultater gjennom et betydelig kommersielt ansvar og gjerne gjennomført vellykkede endringsprosesser.

Som person ønsker vi at du er resultatorientert og gjennomføringssterk med en evne til å sørge for
ord til handling raskt og effektivt. Samtidig er du analytisk og strukturert i din tilnærming og klarer å
omsette innsikt i kundesentriske tiltak. Du er også trygg og selvstendig som leder, og ser verdien av
gode team og effektiv kommunikasjon.

Boligbyggelaget Usbl har 330 ansatte som har som mål å skape den beste kunde- og
boligopplevelsen, og som setter verdier som åpen, modig og ansvarlig høyt. Vi har økt satsing både
mot privatpersoner, utbyggere og mot borettslag og sameier, og vi har vekstambisjoner i årene som
kommer. Dette gjør Usbl til et spennende og utfordrende sted å jobbe.

Stillingen rapporterer til Administrerende Direktør Johan Bruun og har kontorsted Oslo.

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt gjerne våre rådgivere Knut Ole Tande (916 56 104)
eller Maria Brevik (480 59 683) i BackerSkeie AS for en konfidensiell samtale. Søknad sendes via
www.backerskeie.no snarest og senest 20.05.2022

Les mer om Usbl her.