Hopp til hovedinnhold

Usbls generalforsamling 2021

Den 14.juni kl. 18.00 avholdes Usbls generalforsamling.

Generalforsamlingen holdes i Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo, eventuelt digitalt, dersom fysisk møte ikke kan gjennomføres på grunn av Covid-19.

Saker som medlemmer eller tilknyttede borettslag ønsker å fremme til behandling på generalforsamlingen må være meldt til styret v/ administrasjonen innen 1. april.

Årsmøte for hussøkende medlemmer

Årsmøte for hussøkende medlemmer holdes den 25. mars kl. 15.00. På grunn av Covid-19 er det nødvendig med påmelding, e-post sendes til: bb@usbl.no.

Mulig delegat?

Ønsker du som medlem å bli valgt som mulig delegat kan du ringe oss på telefon 22 98 38 00 eller sende oss en e-post: bb@usbl.no (dette gjelder ikke medlemmer som bor i tilknyttede borettslag).