Hopp til hovedinnhold

Usbl’s bomiljøfond støtter klimatiltak

Usbl har i en årrekke bevilget betydelige beløp til å styrke felleskap, dialog og trivsel i borettslag og sameier gjennom Usbl’s bomiljøfond. Nå har boligbyggelaget økt satsningen på klima og bærekraft, og deler av fondets årlige midler vil derfor gå til klimavennlige tiltak.

Økt fokus på klimanøytrale boliger   

Usbl har vært opptatt av å utvikle gode og sunne bomiljø i over 70 år. Gjennom en årrekke har selskapet bevilget deler av sitt resultat til et bomiljøfond, som har hatt til hensikt å bidra til økt fellesskapsfølelse og trivsel i borettslag og sameier som forvaltes av boligbyggelaget.  

De siste årene har Usbl økt sitt fokus på utvikling av bærekraftige produkter og tjenester, med en særskilt satsning på å bygge og forvalte klimanøytrale boliger. Dette er en ambisiøs målsetning, som krever bred innsats på mange fronter.Derfor har Usbl nå endret noe i kriteriene for sitt bomiljøfond, ved at deler av fondets midler tildeles klimavennlige tiltak.    

Administrerende direktør i Usbl Johan Bruun

Som en stor aktør i norsk eiendomsbransje har Usbl sin virksomhet påvirkning på mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Bomiljøfondet vil være et av flere virkemidler som kan hjelpe borettslag og sameier i å utvikle seg i en klimavennlig retning, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun.

Deler overskuddet 

Usbl Bomiljøfond er en måte for Usbl å dele overskuddet som genereres i boligbyggelaget, med kundene. En andel av det årlige resultatet overføres derfor hvert år til Usbl’s bomiljøfondAlle borettslag og sameier som forvaltes av Usbl kan søke om støtte, og bevilgningene besluttes 2 ganger i året. Søknadsfristene er henholdsvis 1. mai og 1. november hvert år.  

Fondet vil fremover bevilge støtte til blant annet miljøvennlige energiløsninger, etablering av energi- og vannmålere, delingstjenester og andre sosiale og eller klimavennlige tiltak. Dette betyr at langt flere borettslag og sameier kan gjennomføre prosjekter til det beste for både fellesskapet og miljøet for øvrig.  

Pioner med tanke på bærekraft og miljø 

Usbl har jobbet med bærekraft og klima i mange år, og var tidlig ute med å ta i bruk innovative løsninger. I 2000 bygget Usbl Klosterenga Økologiboliger i Gamlebyen i Oslo. Dette var et pilotprosjekt for miljøeffektive løsninger konsentrert i urban bebyggelse, og det fikk stor oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Det kom delegasjoner fra Japan og Sør-Korea for å befare de innovative løsningene. Prosjektet vant NBO’s nordiske miljøpris 2000.