Hopp til hovedinnhold

Usbl står bak flest regulerte boligprosjekt i Oslo i 2019

I 2019 ble det i Oslo vedtatt regulering av til sammen 2 394 boliger, viser den nylig publiserte oversikten fra Plan- og bygningsetaten for 2019.

Av de 2 394 boligene som ble vedtatt regulert stod Usbl bak over 31% av disse, enten gjennom egne prosjekter eller gjennom deleide selskap som Neptune Properties, hvor Usbl er hovedeier.

Økning fra 2018

2019 har vært året hvor plan- og bygningsetaten behandlet rekordmange reguleringssøknader i Oslo. Hele 24 søknader ble vedtatt, mot 14 saker året før. Dette gir seg også utslag i antall boliger regulert, som øker fra 795 boliger i 2018 til hele 2 394 boliger i 2019, ifølge oversiktene fra Plan- og bygningsetaten. 

Usbl står bak 31%

Boligbyggelaget Usbl står bak en stor del av antall regulerte boliger, ifølge reguleringsreserven som Plan- og bygningsetaten har publisert for tredje tertial 2019. Dette er enten prosjekter hvor Usbl er eneeier, prosjektpartner eller gjennom deleide selskap som Neptune Properties, der Usbl er hovedeier med 34%. Til sammen står selskapene for 749 av de vedtatte boligene. Dette gjør de til desidert største boligaktør med tanke på antall regulerte prosjekter i 2019. Også utenfor Oslo har Usbl fått igjennom flere større reguleringssaker det siste året. 

- Vårt viktigste formål er å tilby boliger til våre medlemmer. Da er det ekstra hyggelig å se at vi kan vise til et så solid bidrag til reguleringsreserven som det vi kan i 2019, og vi gleder oss til å kunne tilby disse til medlemmene våre. Oslo har stor etterspørsel etter boliger, og vi er derfor veldig fornøyd med at Plan- og bygningsetaten nå kan vise til at antallet behandlede søknader totalt sett går markant opp. Dette er bra både for Oslo by, for boligkjøperen og for boligutviklere som bransje, sier administrerende direktør i Usbl, Johan Bruun. 

Satser på delingstjenester og miljøtiltak

Usbl har lenge vært opptatt av at det skal bli enklere å redusere forbruk ved å dele på ressursene, og tenke bærekraftig boligutvikling også utover kun det fysiske bygget. Derfor var det viktig for boligbyggelaget å få med etablering av delingstjenesten fra BUA både i Gregers Kvartal og No. 15 Malerhaugveien

Som en del av det grønne skiftet, har Usbl også et mål om å Breeam-sertifisere flere nye boligprosjekter, blant annet prosjektet i Gregers Kvartal. Verdien av et BREEAM-sertifikat er å bekrefte høy kvalitet og ytelse i hele byggemiljøets livssyklus, fra nybygging til bruk, oppussing og rivning. BREEAM sikrer bærekraft og kvalitet gjennom både miljømessige, sosiale og økonomiske tiltak. Tiltakene evalueres og sertifiseres av en uavhengig tredjepart.

- Vi gleder oss til å komme ut med disse prosjektene, og til at vi kan tilby delingstjenester og andre miljøtiltak som bidrar til økt bærekraftig utvikling. Ved å blant annet etablere BUA i Gregers Kvartal og Malerhaugveien vil det bli enklere å dele sports- og fritidsutstyr, både blant de fremtidige beboerne og i nabolaget rundt, sier Bruun. 

Vedtatte reguleringer i 2019 hvor Usbl er hel- eller deleier

Dette er BUA

BUA er en ideell organisasjon, hvor Usbl er en av deres strategiske bærekraftspartnere. I dag finnes det 125 BUA-ordninger i Norge. 95 er i full drift, mens 30 er under utvikling og skal åpne i løpet av vinteren 2020. Felles for alle er at du kan låne sport- og fritidsutstyr til barn og unge helt gratis. I 2019 utviklet Usbl et eget konsept «BUA for borettslag og sameier» i samarbeid med foreningen, og vant nylig prisen som årets nyskapning i Sponsor- og eventforeningens årlige kåring. Konseptet er et av bærekraftstiltakene i No. 15 Malerhaugveien og Gregers Kvartal.